SPF sätter press på integrations-ministern
Nyheter | Ny lag
SPF kräver lag mot åldersdiskriminering Erik Ullenhag

SPF sätter press på integrations-ministern

Nu kräver SPF och en lång rad organisationer att regeringen får ändan ur vagnen och lägger propositionen om ett utvidgat skydd mot åldersdiskrimineringen i samhället. I ett brev till ansvarige ministern Erik Ullenhag begär man ett möte för att snabba på frågan.

Publicerad 2012-03-22

Bakom brevet ligger också PRO, Tankesmedjan Seniorkraft och LSU, Sveriges Ungdomsorganisationer.

– Nuvarande lagstiftning innehåller stora brister och medför orättvisor mellan olika åldersgrupper, framhåller ordförandena Karl Erik Olsson, SPF, Curt Persson, PRO, Staffan Sohlman, Tankesmedjan Seniorkraft och Felix König, LSU.

– Lagstiftningen motverkar även de drivkrafter till utökat arbete som, med hänsyn till en åldrande befolkning, samhället är i stort behov av.

Organisationerna säger också att de känner stark oro för dröjsmålet med att införa denna för så många människor viktiga lagstiftning.

Senast före sommaren

I en intervju i senaste numret av Veteranen lovade integrationsminister Erik Ullenhag att propositionen kommer att läggas fram allra senast före sommaren.

– Under mars eller allra senast under våren.

Två gånger har propositionen varit på gång att läggas fram. Under våren 2011 och under hösten 2011.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Klart redan 2010

Hösten 2010 överlämnades betänkandet Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering. Remissförfarandet var klart december 2010.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas