Nyheter

Regeringen tvingar fram parbogaranti

Publicerad 2011-09-19

Från 1 juli nästa år hoppas äldreminister Maria Larsson (KD) att den nya lagen ska vara på plats.

Det blir då en rättighet för äldre par att fortsätta bo och leva tillsammans – även när en av dem blir i behov av äldrevård och får flytta till särskilt boende.

Regeringen väljer därmed att ta ett första steg mot att förverkliga sitt löfte från valrörelsen 2010.

Går för långsamt

Redan i dag försöker kommuner att lösa situationen, men uppenbarligen är dessa kommuner för få. Processen i övriga landet går för långsamt, anser regeringen.

Det är moraliskt orimligt att skilja äldre åt, argumenterar äldreminister Maria Larsson.

– Äldre personer ska inte behöva skiljas åt mot sin vilja. De ska kunna fortsätta att bo tillsammans så länge de vill.

– Det är ovärdigt att bara den ena personen får flytta in på ett äldreboende när den ena blir sjuk och den andra fortsatt är frisk, säger Maria Larsson till Ekot.

Kör över kommunerna
Regeringens förslag innebär att man kör över Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som ska få fram platserna i särskilt boende.

SKL har sedan länge problem med att få fram platser till redan sjuka äldre. Följden av det blir att kommunerna ständigt lever under hot om vite som straff för att man inte tillräckligt snabbt kan erbjuda en lägenhet till sjuka äldre som fått ja till äldreboende av sin biståndsbedömare.

SKL ser saken som att parbogarantin kan leda till att friska äldre får platser som annars skulle gå till sjuka äldre.

Snittkostnaden för en plats i särskilt boende är ungefär en halv miljon kronor per år.

Inga extra pengar
Redan för ungefär fem år sedan ändrades lagen så att äldre par där båda är i behov av äldreboende också ska ha rätt att få bo tillsammans.

Det nya skarpare lagförslaget ska nu ut på remiss.

Några nya pengar till kommunerna för att klara att leva upp till den nya lagen finns inte med i regeringens förslag.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas