Nyheter

Regeringen vill rita om Sverigekartan

Regeringen sätter ny fart på frågan om hur landsting ska kunna slås ihop till regioner. Januari 2019 ska en eller flera av de nya regionerna vara på plats.

Publicerad 2015-03-23

Det är civilminister Ardalan Shekarabi (S) som idag ger beskedet på DN Debatt.

– Medborgarna rör sig idag över betydligt större geografiska områden än tidigare, och de flesta samhällsfrågor berör fler än bara ett län. Det är uppenbart att den nuvarande läns- och landstingsindelningen inte är anpassad efter detta. Sveriges regionala indelning behöver moderniseras.

Behovet av samverkan över dagens länsgränser när det gäller infrastruktur och kollektivtrafik kommer att öka, menar civilministern.

Ett annat huvudargument för större regioner gäller hälso- och sjukvården.

– Hälso- och sjukvården står också inför stora utmaningar. Kunskaps- och teknikutvecklingen är intensiv, men landstingen har idag ofta inte tillräcklig volym för att göra effektiva investeringar eller för att kunna bedriva forskning och vård av högsta kvalitet. Detta försvårar kompetensförsörjningen och utvecklingen av spetskompetens, skriver Ardalan Shekarabi.

Ett modernt Sverige förutsätter likvärdig service oavsett gamla länsgränser. Landstingens varierande storlek innebär också ojämlika förutsättningar att ge alla medborgare tillgång till likvärdig vård, betonar civilministern.

Regeringen ska nu utse förhandlingspersoner som får i uppdrag att skapa de nya regionerna.

Senast i december 2017 vill regeringen ha beslut om ändrad landstingsindelning så att en eller flera regioner ska kunna bildas till januari 2019.

Men alla sammanslagningar ska inte behöva ske samtidigt. Några storregioner bör kunna bildas i samband valet 2022.

Ardalan Shekarabi säger att regeringens ambition är att landstingsreformen ska kunna ske i bred politisk samverkan.

Regionindelningen tycks vara ett svar på hur vården ska kunna bli mer jämlik, men den ska också bidra till att lösa knäckfrågan om hur de sjukaste äldre ska kunna få en mer sammanhållen vård och omsorg.

I en intervju i det kommande numret av Veteranen svarar folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S) så här på frågan om hur han ser på SPF Seniorernas krav på en huvudman i vården som metod att färre multisjuka äldre ska hamna mellan stolarna:

– Att gå över till en statlig huvudman skulle kräva mycket tid och resurser. Däremot har vi för små landsting. Jag tror att vi behöver få igång diskussionen om storregioner igen.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Många turer

I dag har Sverige 20 landsting/regioner

Redan 2007 föreslog Ansvarskommittén en ny indelning av Sverige där 21 län och landsting skulle ersättas av sex till nio storregioner.

2009 tillsattes ännu en utredning för att se över den statliga regionala förvaltningen.

Den exakta gränsdragningen för de nya regionerna har dock skapat politiska låsningar på olika håll.

Men på senare år har vissa sammanslagningar kunnat ske.

Exempelvis 1997-98 då Region Skåne bildades genom en sammanslagning av Malmöhus och Kristianstads län.

Samtidigt gick Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län upp i Västra Götalandsregionen.

Hallands läns landsting och Gotlands kommun blev regioner 2011.

Sedan den 1 januari 2015 är landstingen i Jönköping, Kronoberg, Örebro, Gävleborg, Östergötland och Jämtland omgjorda till regioner.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas