Regeringen vill skrota biståndsbedömning
Nyheter | Omsorg | Vård
Kommuner ska kunna hjälpa utan biståndsbedömning Foto Colourbox

Regeringen vill skrota biståndsbedömning

Regeringen beslutade idag att tillsätta en framtidsutredning om hur vården och omsorgen om äldre ska klaras.

Publicerad 2014-01-09

I dag finns en halv miljon människor som är äldre än 80 år i Sverige. I slutet av 2040-talet kommer de att vara över en miljon. Det är snabba demografiska förändringar som väntar. Och såväl ekonomiska som personella resurser kan förväntas vara begränsade, skriver äldreminister Maria Larsson (KD) på Socialdepartementets hemsida.

– Därför är det absolut nödvändigt att vård och omsorg byggs på ett långsiktigt uthålligt sätt.

Äldreministern pekar på tre områden som ska utredas:

* Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för äldre måste utvecklas och struktureras bättre.

* Kommunerna måste ges möjlighet att erbjuda äldreomsorg eller annan service utan traditionell biståndsbedömning.

* Teknikutvecklingen och innovationskraft måste tillvaratas bättre inom äldreomsorgen.

Maria Larsson konstaterar i artikeln att allt fler kommuner prövar alternativa modeller till den traditionella biståndshandläggningen för att fatta beslut om att ge service och omvårdnad i hemmet.

– Flera kommuner skulle vilja pröva, men avvaktar med att införa en sådan modell eftersom rättsläget upplevs som osäkert. En modell som upplevs så positivt av många äldre måste ha ett lagrum, medan möjligheten att också få en traditionell biståndsbedömning ska kvarstå.

Kommittédirektiven beslutades på regeringens sammanträde idag.

Utredningen ska redovisa sina förslag senast den 15 december 2015.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Nya utredningen

Här kan du läsa hela debattartikeln.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas