Regeringen lägger ner Äldreutredningen
Nyheter | Besked
Foto: Colourbox

Regeringen lägger ner Äldreutredningen

Efter knappt tio månaders arbete lägger regeringen ner Äldreutredningen. Därmed förlorar SPF en viktig kanal in till maktens kärna.

Publicerad 2014-10-22

Förra äldreministern Maria Larsson (KD) tillsatte Äldreutredningen i januari i år. Uppdraget var i korthet att senast 15 december 2015 lämna förslag till åtgärder för att främja äldres hälsa, trygghet och självbestämmande.

”Svensk vård och omsorg om äldre står inför betydande utmaningar under de närmaste decennierna. Behovet av insatser kan komma att öka väsentligt, vilket förväntas medföra en samhällsekonomisk utmaning.” skrev utredningen i en sammanfattning av uppdraget.

Till särskild utredare och ordförande utsågs Ellen Heldahl. I hennes grupp ingick åtta sakkunniga medarbetare och elva experter, bland dem SPFs talesperson i vård- och omsorgsfrågor Gösta Bucht och PROs Lisbeth Staaf-Igelström.

Regeringen har av allt att döma ännu inte fattat något formellt beslut, men Ellen Heldahl bekräftar nedläggningen.

– Vi har fått besked från departementet att utredningen läggs ner.

Hur lyder motiveringen?

– Jag vet inte vilka motiv som ligger bakom.

Vad anser du om beslutet?

– Tråkigt. Jag kan känna en oro för att de här viktiga frågorna blir liggande.

För SPF kan nedläggningen innebära minskade möjligheter att påverka regeringens politik när det gäller vård och omsorg om äldre.

Flera beslut på SPF-kongressen i Jönköping i somras innebar att många frågor skulle lyftas just inom ramen för Äldreutredningen.

Jan Arleij

jan.arleij@veteranen.se

 

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas