”Därför la vi ner Äldreutredningen”
Lena Hallengren. Foto: Tomas Södergren
Nyheter | Debatt

”Därför la vi ner Äldreutredningen”

Ideologi låg bakom regeringens nedläggning av Äldreutredningen. Det säger socialminister Lena Hallengren (S).

Jan Arleij
Publicerad 2021-01-29

Händelsen ligger sex år tillbaka i tiden, men kritiker fortsätter jaga regeringen för beslutet att tvärt avbryta Äldreutredningens arbete.

En av den nytillträdda regeringens första åtgärder på äldreområdet var att 2014 lägga ner den så kallade Äldreutredningen, tillsatt av dåvarande äldreomsorgsminister Maria Larsson (KD).

Maria Larsson.

Arbetet lades i arkivet och istället tillsattes en helt ny utredning.

I en interpellationsdebatt i riksdagen (21/1) krävde Acko Ankarberg Johansson (KD), som också är socialutskottets ordförande, svar av socialminister Lena Hallengren (S).

– Äldreutredningens preliminära slutsatser om de problem som behövde åtgärdas låg i mycket hög grad helt i linje med de problem som Coronakommissionen nu tydligt pekar på.

– Så varför lades utredningen ned, och vilken analys låg till grund för regeringens beslut? frågade Acko Ankarberg Johansson som menar att värdefull tid har gått till spillo.

Politisk kurs

Men i en ny regerings uppdrag ligger att överväga om redan tillsatta utredningar motsvarar den politik som den tillträdande regeringen vill bedriva, svarade Lena Hallengren.

– När regeringen tillträdde var en viktig prioritering att byta fokus från skattesänkningar och privatiseringar till att öka kommunernas resurser och att bygga en starkare välfärd, sa Lena Hallengren.

– Den ändrade politiska inriktningen gäller även äldreomsorgen. Att regeringen valde att lägga ned Äldreutredningen ska ses som en del i den ändrade politiska inriktningen.

Inga åtgärder

Acko Ankarberg Johansson var inte nöjd med svaret.

– Jag kan inte bortse från det faktum att vi kanske hade kunnat åtgärda några av dagens brister om utredningen hade fått fullföljas och sedan blivit föremål för beslut av riksdag och regering. I stället fick vi sex år utan åtgärder. Det är den situation som vi har i dag.

Acko Ankarberg Johansson.

Den beskrivningen ville inte Lena Hallengren gå med på.

– Det finns förstås delar av hur den tidigare regeringen arbetade när det gällde äldreomsorgen som vi har tagit vidare. Vi har inte rullat tillbaka alla de reformer som har gjorts.

Lena Hallengren pekade på en rad saker som regeringen har gjort.

– Vi är nu väldigt nära att kunna skydda yrkestiteln undersköterska, vi har möjliggjort förenklad biståndsbedömning, skapat nya boendeformer för äldre och tagit emot en utredning som vi nu bereder och som handlar om att alla äldre som har hemtjänst ska få en fast omsorgskontakt, sa Lena Hallengren bland annat.

Ideologi i botten

Socialministern beskrev sedan att det fanns en viktig ideologisk skillnad i botten som bidrog till beslutet att lägga ner Äldreutredningen.

– Det var ett nationellt systemskifte när det gällde vård och omsorg, där det i högre grad skulle möjliggöras för olika aktörer att gå in och erbjuda vård, omsorg och service.

– Det var ju ändå så att det 2007, strax efter att den tidigare alliansregeringen tillträdde, påbörjades ett arbete med Fritt val-utredningen.

Lena Hallengren.

Strax före valrörelsen 2014 kom det även förslag om att LOV skulle bli obligatoriskt i äldreomsorgen i landets samtliga kommuner, fortsatte Lena Hallengren.

– Parallellt infördes rutavdrag för att man skulle kunna se till att de äldre som vill kan köpa tjänster vid sidan av omsorgen – eller tillsammans med de privata hemtjänstföretag som också verkar.

Lång sikt saknas

Acko Ankarberg Johansson konstaterade att merparten av det som socialministern räknade upp är förslag som i och för sig är bra, men som ännu inte är beslutade i riksdagen.

– Det låter ju nu – och det kanske är det ärliga svaret – som att den nytillträdda socialdemokratiska regeringen tyckte så illa om alliansreformer som att äldre fick möjlighet att bestämma själv och rutavdrag att man valde att ta bort allting annat, bara för att det kom från alliansregeringen. Jag tycker att det var en dålig strategi.

Acko Ankarberg Johansson efterlyste en långsiktighet i äldreomsorgspolitiken.

– Det behövs en parlamentarisk utredning för att säkra det långsiktiga när vi ska se till att åtgärda det som är strukturella brister och som gör att äldreomsorgen är så fragmentiserad.

Högt på agendan

Lena Hallengren önskade att ”vi gemensamt håller i äldreomsorgsfrågorna framöver”.

– Det finns mycket som inte handlar om ett klubbslag i denna kammare. Jag tror att det handlar om att äldreomsorgen måste fortsätta att vara väldigt högt på agendan. Jag tycker mig märka hur snabbt äldreomsorgen tappar i uppmärksamhet.

Jan Arleij
Publicerad 2021-01-29

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas