SPF: Regeringen gömmer sig bakom landstingen
Gösta Bucht
Nyheter | Vård | Hård kritik från SPF

SPF: Regeringen gömmer sig bakom landstingen

Trots uppmaningar från sina egna myndigheter om att betydligt fler utbildningsplatser inom geriatrik behövs så prioriterar inte regeringen frågan. Det hävdar Gösta Bucht, SPFs talesperson i vård- och omsorgsfrågor.

Publicerad 2014-05-09

I en debattartikel i Dagens Samhälle konstaterar Gösta Bucht att behovet av läkare med specialistkunskap om äldres sjukdomar ökar stort när befolkningen åldras.

– Det är uppenbart att det krävs en nationell samordning från regeringens sida och att en särskild satsning görs så att antalet geriatriker ökar. Regeringen får inte längre gömma sig bakom att landstingen har rätt att själva bestämma, skriver Gösta Bucht i debattartikeln.

Fagert tal om den värdegrund och personcentrerad vård som alla har rätt att få är just bara fagert tal.

– Resultatet blir då tyvärr allt för ofta komplikationer, förvirring, långa vårdtider och ökad risk för att behöva flytta och hamna i särskilt boende.

SPF och Gösta Bucht kritiserar regeringen hårt för att inte ha följt upp Socialstyrelsens flera år gamla rekommendationer.

– SPF vill att regeringen nu tillsätter en särskild satsning för att öka antalet geriatriker och att man sätter ner foten gentemot landstingen så att de prioriterar och planerar för fler ST-platser i geriatrik.

– Vi vill även se en nationell samordning av detta från regeringen sida då fördelningen av ST-läkare i geriatrik är mycket ojämn runt om i landet. Äldre människor ska inte behöva bo i ett visst län för att kunna få en god vård.

SPF har sedan länge pekat på behovet av fler geriatriker i vården. I det vårdpolitiska program som snart läggs fram till kongressen i Jönköping hamnar frågan högt på listan över särskilt viktiga krav att driva de kommande åren.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Enorma behov

Nuvarande andel geriatriker har varit någorlunda konstant sedan tio år tillbaka – 5,4 geriatriker per 100 000 invånare.

Dagens tillväxttakt är ett par geriatriker om året.

Socialstyrelsens rekommendationer på en ökning med 20–25 utbildningsplatser per år.

Läs hela debattartikeln här.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas