SPF-undersökning: Omsorgen oroar över generationsgränserna
Nyheter | SPFs undersökning
Foto: Jan Arleij

SPF-undersökning: Omsorgen oroar över generationsgränserna

Hur ser tre olika generationer på framtidens äldreomsorg? Inför torsdagens seminarium i Almedalen har SPF frågat ett representativt urval av 18-79-åriga män och kvinnor. Skillnaderna är stora.

Publicerad 2014-07-03

Ett resultat i opinionsundersökningen som är gjord av Novus är att tilltron till vård och omsorg för äldre vacklar framförallt hos de som ännu inte omfattas av den.

Hos de som får vård och omsorg är 90 procent nöjda.

Samtidigt uppger var tionde tillfrågad att man tror att vården och omsorgen blir sämre.

– Vi behöver fundera över dessa skillnader, säger SPFs talesperson i vård- och omsorgsfrågor Gösta Bucht som presenterade undersökningen på seminariet.

Olika generationer bär alltså på olika bilder och förväntningar av äldreomsorgen.

– Vi måste komma ihåg att vi har världens kanske bästa äldreomsorg och sjukvård i Sverige. Det går inte att komma ifrån. Samtidigt finns det en hel del att göra för att förbättra den, konstaterade Gösta Bucht.

En annan fråga i undersökningen gäller satsningen på äldreomsorgen framöver. Här tycker en överväldigande majoritet att man ska satsa mer (36 procent) eller mycket mer (36 procent).

Vad oroar man sig då mest för inför att bli pensionär?

Här dominerar hälsa och den egna ekonomin. Boendet och det sociala livet kommer därefter.

– Unga uttrycker en större oro för sitt sociala liv som äldre. Likaså hur boendet ska bli.

Det här ger viktiga signaler till våra politiker, menar Gösta Bucht. SPFs undersökning visar vilka områden som allmänheten tycks efterfråga tydligare politiska lösningar för:

– Det finns en påtaglig oro för hur vården, omsorgen, boendet och ekonomin ska utvecklas framöver. Här behövs strategier och förhoppningsvis bidrar dagens seminarium till att frågorna börjar debatteras mer.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas