SPFs paneldebatt kastade ljus på framtiden
Nyheter | Äldreministern
Maria Larsson, Alexandra Charles och Gabriel Wiktsröm. Foto: Jan Arleij.

SPFs paneldebatt kastade ljus på framtiden

Skillnaderna i tilltro till vård och omsorg om äldre beror till stor del på medierna. Det framhöll äldreminister Maria Larsson (KD) på SPFs torsdagsseminarium om framtidens vård och omsorg.

Publicerad 2014-07-03

Som SPFs undersökning visar är misstron mot svensk äldrevård och omsorg dramatiskt större hos dem som står långt ifrån den jämfört med de som omfattas av den.

– Förväntningar påverkar också upplevelsen, konstaterade Maria Larsson. Tyvärr ger mediabilderna ingen bra helhetsbild av vad äldreomsorgen i stort presterar i Sverige.

Alexandra Charles som representerade 1,6-miljonersklubben för kvinnors hälsa höll med om att vården och omsorgen är bra i Sverige jämfört med andra länder.

– Men vi vet att det kan bli bättre. Framför allt ser det orimligt olika ut på olika håll i landet. Vården är inte jämställd – inte geografiskt, inte socioekonomiskt och inte heller när det gäller ålder.

Panelen bestod av personer ur olika generationer. Yngst var SSU:s ordförande Gabriel Wikström.

– Alltfler av samhällets problem beskrivs i termer av att generationer står emot varandra. Det är inte alltid sant. Det finns ett politiskt intresse av att måla en sådan bild för att förminska samhällets ekonomiska klyftor.

Gabriel Wikström sa sig inte vara orolig för samhällets förmåga att klara framtidens vård och omsorg.

– Men jag är orolig för vilken väg vi kommer att välja – gemensam och generell välfärd eller ska det mesta bekostas av den enskilde.

Maria Larsson markerade att det inte finns någon sådan agenda hos regeringen.

– Vi är alla helt överens om det är gemensam välfärd bekostad via skattsedeln som vi ska ha, underströk Maria Larsson som inte heller sa sig vara orolig över att framtiden.

Hon hänvisade till beräkningar som socialdepartementet tagit fram, och som visar att tre vägar gäller:

– Med en god sysselsättningsutveckling i Sverige, en allt bättre förebyggande sjuk- och hälsovård och en fortsatt teknisk utveckling kommer det att se bra ut.

Den analysen delade Gabriel Wikström.

– Visst, finansieringen hänger på hur många som jobbar. Då måste vi också bli bättre på att skapa arbetsförhållanden som gör att fler orkar jobba längre.

Diskussionen blev sedan alltmer lik den som präglar debatten under supervalåret 2014.

– Att sänka skatterna med 140 miljarder gör det inte lättare att klara vården och omsorgen, fortsatte Gabriel Wikström.

– Regeringen har genom att ha fått 250 000 fler i arbete kunnat tillföra sjukvården 22 miljarder och äldreomsorgen 13 nya miljarder, svarade Maria Larsson.

I panelen fanns också journalisten Annika Jankell.

– Valfriheten och tryggheten är viktiga för alla. Min morfar jobbade som mentor tills långt över 90 års ålder. Hade han levt idag skulle han ha kämpat politiskt för att mentorskapet skulle få en viktig plats.

Alla i panelen höll med om vikten av att få fortsätta arbeta så länge man själv vill – och kan.

SPFs tredje och sista seminarium var i likhet med de föregående absolut fullsatt. Folk valde också att stå längs väggarna för att få höra hur framtidens vård och omsorg om äldre ska klaras.

Hela debatten filmades och kan ses på SPFs hemsida.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Panelen

  • Maria Larsson (KD) äldreminister
  • Alexandra Charles,ordförande i 1,6- och 2,6 miljonerklubben
  • Annika Jankell, journalist
  • Gabriel Wikström, ordförande för SSU
Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas