Region Stockholms vaccinarbete får kritik
Illustration: Getty Images
Nyheter | vaccinkritik

Region Stockholms vaccinarbete får kritik

En ny rapport kritiserar Region Stockholms vaccinarbete mot covid-19. Bland annat för att andelen vaccinerade äldre varit lägre och gått långsammare än i de flesta andra regionerna.

Jan Hagberg
Publicerad 2021-10-15

Senioren har tidigare skrivit om Region Stockholms problem med vaccinationerna mot covid-19. Det gäller allt ifrån bokningsprocessen till det logistiska utförandet och vilka som har prioriteras för vaccin.

Nu kommer revisions- och rådgivningsföretaget KPMG med en rapport som bekräftar det. Det är Region Stockholm själv som har beställt en oberoende utredning.

Den slår bland annat fast att vaccinarbetet i början var ”otydligt och ostrukturerat”

KMPG har bland annat intervjuat 90 personer som jobbar inom regionen eller på annat sätt har varit knutna till regionens jobb med pandemin.

”Mot bakgrund av vaccinationsarbetets omfattning, komplexitet och vikt för regionen är det anmärkningsvärt att det inte tidigt fanns en plan för hur arbetet skulle bedrivas”, skriver KPMG.

Irene Svenonius (M), finansregionråd. Foto: Anna Molander

Region Stockholm var sena med att vaccinera många av de äldre och de framgår också i rapporten.

”Det var rätt att utgå från ordinarie strukturer för vaccination av äldre och riskgrupper, men Regionens initiala strategier saknade konkretisering av vad detta skulle innebära för vårdcentralerna”, står i rapporten.

Irene Svenonius (M), finansregionråd i Stockholm, har tidigare sagt att Folkhälsomyndigheten levererade för lite vaccin och det påtalar hon även efter att rapporten släppts.

– KPMG lyfter själva fram att det har varit oerhört svårt för vårt vaccinationsarbete att ha en ordentlig framförhållning eftersom det hela tiden kommit nya besked från Folkhälsomyndigheten, säger Irene Svenonius till Svenska Dagbladet och menar också att rapporten tar fram att regionen överlag nådde statens vaccinationsmål.

När det gäller vaccinleveranserna har Folkhälsomyndigheten upprepade gånger sagt att Region Stockholm har fått rätt mängd vaccin eftersom alla regioner inledningsvis fick samma mängd vaccin baserat på antalet äldre i befolkningen.

Så här skriver KPMG om vaccinationerna bland invånare över 80 år:
Vid analys av vaccinationstäckning bland invånare över 80 år noteras ingen större skillnad mellan Regionen och rikssnittet för den första dosen. För den andra dosen är det tydligt att Regionen hade en låg vaccinationstäckning jämfört med rikssnittet fram till vecka 20. Efter vecka 20 har Regionens vaccinationstäckning för den andra dosen legat nära rikssnittet.

Så här skriver KPMG om vaccinationerna bland invånare i åldern 75-79 år:
Vid analys av vaccinationstäckning bland invånare mellan 75 och 79 år noteras att Regionen har haft en lägre vaccinationstäckning än rikssnittet för både den första och den andra dosen, och en lägre vaccinationstäckning än rikssnittet. Från vecka 18 har vaccinationstäckningen för den första dosen varit i nivå med rikssnittet. Vid sista mätdatum hade Regionens vaccinationstäckning för den andra dosen närmat sig rikssnittet, men var fortfarande cirka fem procentenheter lägre än rikssnittet.

Så här skriver KPMG om vaccinationerna bland invånare i åldern 70-74 år:
Vid analys av vaccinationstäckning bland invånare mellan 70 och 74 år noteras att Regionen har haft en lägre vaccinationstäckning än rikssnittet för både den första och den andra dosen. Från vecka 18 har vaccinationstäckningen för den första dosen varit lik rikssnittet, där Regionen vid sista mätdatum hade en vaccinationstäckning som var tre procentenheter lägre än rikssnittet. För den andra dosen har det sedan vecka 19 varit skillnad i vaccinationstäckning mellan Regionen och rikssnittet, där Regionen vid sista mätdatum hade en vaccinationstäckning som var sju procentenheter lägre än rikssnittet.

Så här skriver KPMG om vaccinationerna bland invånare i åldern 65-69 år:
Vid analys av vaccinationstäckning bland invånare mellan 65 och 69 år noteras att Regionen har haft en lägre vaccinationstäckning än rikssnittet för den första dosen. Regionen hade vid sista mätdatum en vaccinationstäckning som var fyra procentenheter lägre än rikssnittet. För den andra dosen har vaccinationstäckningen följt rikssnittet

Jan Hagberg
Publicerad 2021-10-15

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas