Därför vaccinerar Stockholm personal före äldre
Nyheter | Pandemin
Foto: Gettyimages

Därför vaccinerar Stockholm personal före äldre

Akutsjukvårdens intresse av att skydda sig mot covid-19 har gått före att skydda äldre direkt. Det medger Region Stockholm.

Jan Arleij
Publicerad 2021-02-25

Region Stockholm kritiseras hårt för att inte följa Folkhälsomyndighetens krav att äldre ska få vaccinera sig först.

Som Senioren tidigare har rapporterat är Region Stockholm sämst i landet:

De senaste siffrorna från Folkhälsomyndigheten visar att 55 318 personer har fått första sprutan mot covid-19. Av dessa är endast 16 222 personer 70 år och äldre.

Akutsjukvården

Ansvarig politiker i Region Stockholm är sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

Hon säger till Senioren att förklaringen är att regionen har valt att vaccinera ”helt oumbärlig personal i vården av covidsjuka på våra sjukhus och i ambulanssjukvården”.

Anna Starbrink.

– Man kan självklart diskutera om det var rätt eller fel. Men risken att vi inte skulle klara att upprätthålla akutsjukvården för svårt sjuka var det som avgjorde vår sjukvårdslednings beslut.

Gått egen väg

Region Stockholm har alltså valt att agera tvärt emot Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

På myndighetens hemsida står att ”Den som har störst behov av ett skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död. Den tydligaste riskfaktorn är hög ålder.”

Hur motiverar ni att inte ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendation?

– Valet att vaccinera personal i kommunal vård och omsorg liksom vissa delar av sjukvården handlade just om att skydda de mest sårbara, svarar Anna Starbrink.

– Man såg en överhängande risk att stora delar av den viktiga vården för covid-patienter skulle slås ut vilket allvarligt skulle påverkat våra möjligheter att erbjuda vård och bekämpa pandemin, säger Anna Starbrink.

– Det handlar alltså inte om att dessa yngre personer som jobbar i vården vaccineras för sin egen skull, utan för äldres och andra riskgruppers skull.

Elever vaccineras

Tidningen Mitt i Täby rapporterar att elever som går vård- och omsorgsprogrammet på Åva gymnasium i Täby har vaccinerats.

Vaccineringen är utförd på uppdrag av Region Stockholm. Skälet till att också ungdomar går före de äldsta är att eleverna till våren ska gå ut på praktik.

Hur ser du på den prioriteringen?

– Jag har nåtts av den informationen och den förvånar mig. Vårdgivarna måste noga tänka igenom hur vaccinet används när det nu är sådan brist, säger Anna Starbrink.

– I de fall yngre personer vaccineras får det i alla händelser enbart göras med Astras vaccin, som inte får användas för äldre enligt Folkhälsomyndigheten.

Jan Arleij
Publicerad 2021-02-25
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas