Johan Carlson: Vaccinera de sköraste först!
Nyheter | Pandemin
Johan Carlson.

Johan Carlson: Vaccinera de sköraste först!

Sköra äldre måste ha förtur när regionerna genomför vaccinering mot covid-19. Det betonar Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Jan Arleij
Publicerad 2021-02-18

Färre döda och färre svårt sjuka noteras nu i de äldsta grupperna som har vaccinerats, sa Johan Carlson på en pressträff på torsdagseftermiddagen (18/2) med statsminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren.

Andel vaccinerade i särskilda boenden är uppe i 82 procent som har fått en dos. 64 procent har fått två doser. På många håll har man hunnit avsluta redan.

Stora skillnader

Men när det gäller äldre med hemtjänst går det inte alls lika bra, betonade Johan Carlson. 39 procent har fått en dos och bara 14 procent har fått två doser.

– Bland äldre med hemtjänsten är betydligt lägre andelar vaccinerade, även om en tydlig ökning syns sedan förra veckan.

– Vi ser stora skillnader mellan regionerna, trots att fördelningen av vaccin har baserats på andelen över 70 år, sa en märkbart irriterad Johan Carlson.

Så många har fått vaccin

553 000 doser har delats ut.
384 000 personer har fått en dos.
168 000 personer har fått två doser.

Källa: Folkhälsomyndigheten, 18/2

Dölj faktaruta

På frågan om vilka förklaringar han ser till att vissa regioner inte lever upp till förväntningarna angav Johan Carlson att rapporteringen visserligen kan släpa efter, men att man i regionerna också uppenbarligen har gjort olika prioriteringar.

– Men det är de äldsta som drabbas hårdast av det här viruset. Därför är det dem som har det största behovet av att få vaccinet först. De äldsta måste därför ha ett försteg, markerade Johan Carlson.

Nedstängning

– Sverige befinner sig i ett skört läge, sa statsminister Stefan Löfven på pressträffen.

Ytterligare åtgärder med stöd av pandemilagen kan bli nästa steg om smittspridningen fortsätter i befarad omfattning. Till dess ligger nuvarande restriktioner och rekommendationer fast.

– Folkhälsomyndigheten bedömer risken för att en tredje våg är betydande. Det måste vi ta på allvar.

Region Stockholm sämst på att vaccinera äldre – läs mer om hur det ser ut i de olika regionerna

”Vaccinering har effekt”

Socialstyrelsens avdelningschef Thomas Lindén konstaterade också på Folkhälsomyndighetens, Socialstyrelsens och MSBs gemensamma pressträff att smittspridningen har sjunkit betydligt snabbare i särskilt boende jämfört med hemtjänsten.  Även antalet avlidna minskar på särskilt boende.

– Vi kan glädja oss åt att vaccinet verkligen har stor effekt även bland äldre och sköra personer, sa Thomas Lindén.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-02-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas