Folkhälsomyndigheten: Vi följer upp regionernas vaccinering
Nyheter | vaccineringen
Foto: Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten: Vi följer upp regionernas vaccinering

Varför är det fortfarande fler personer under 70 år som vaccineras mot covid-19 när de uttryckliga rekommendationerna är att doserna i första hand ska gå till de som löper störst risk att drabbas av allvarlig sjukdom och död? Den frågan ställde Senioren till Folkhälsomyndigheten på torsdagens pressträff.

Jan Hagberg
Publicerad 2021-02-19

Senioren har gjort en sammanställning över hur åldersfördelningen ser ut när de gäller vilka som hittills har fått en dos vaccin och det skiljer sig mycket beroende på var i landet du bor. Du kan se den här.

Siffrorna, som är från förra veckan, visar att det fortfarande är fler personer under 70 år som har vaccinerats mot covid-19 än personer över 70.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson var tydlig under torsdagen på en annan pressträff att det är de som har det största behovet att drabbas av svår sjukdom och avlida som måste vaccineras först. Det kan du läsa mer om här.

Men så är det inte och det skiljer sig alltså mycket beroende på vilken region du tillhör.

Fördelningen baserad på åldersfördelning

– Vår rekommendation ser likadan ut i hela landet, det är nationella rekommendationer om vem som ska prioriteras i vaccineringen. Fördelningen av vacciner är baserad på åldersfördelningen i regionerna så att de som har en äldre befolkning ska få mer vaccin i det här skedet, säger Sara Byfors, enhetschef på Folkhälsomyndigheten på Seniorens fråga.

Hon fortsätter:

– Varför det ser så olika ut är en fråga som man nästan får ställa till regionerna hur de har gjort sina prioriteringar och vem som vaccinerats när. Det kan ju finnas praktiska skäl i någon region med att man tar boende och vårdpersonal, till exempel, och kanske har man kommit längre med vårdpersonal i någon region och inte lika långt då med de äldre. Den frågan ställs nog bäst till regionerna och vi tycker ju att man ska följa den prioriteringsordningen vi har och då handlar det ju om att vaccinera de äldre först.

”Vi ska absolut följa upp det”

Senioren ställer då en följdfråga om inte Folkhälsomyndigheten ser någon anledning att ställa den frågan till regionerna eftersom det är en så stor skillnad beroende på var i landet man bor.

– Absolut, vi följer upp det också. Det är absolut så, avslutar Sara Byfors.

Läs också: Oenighet om varför Region Stockholm är sämst i landet på att vaccinera.

Jan Hagberg
Publicerad 2021-02-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas