Riksdagen lyfter bankernas kontanthantering
Nyheter
Foto Colourbox

Riksdagen lyfter bankernas kontanthantering

Frågan om bankernas hantering av kontanter, eller brist på hantering, är åter i fokus. SPF Seniorerna har nyligen markerat, och inom kort väntar en hearing i riksdagen.

Publicerad 2015-02-25

Finansutskottet har beslutat att hålla en öppen utfrågning om kontanthanteringen i samhället den 19 mars.

Programmet är ännu inte spikat, men ett fokus väntas bli storbankernas vägran att erbjuda service med kontanter.

Ansvarig minister för kontanthantering i samhället är finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

– Vi måste säkerställa att den som inte kan eller vill använda betalkort eller digitala betalningslösningar istället har möjlighet att betala med kontanter och att företagare kan hantera sina dagskassor på ett tryggt sätt, säger Per Bolund till DN.

Vänsterpartiets riksdagsledamot Ulla Andersson har också ställt en fråga i riksdagen till Per Bolund. Hon vill veta vad regeringen avser att göra praktiskt:

– Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att se till att bankerna upprätthåller en för företag, föreningar och privatpersoner rimlig kontanthantering?

Antalet bankkontor som slutat med kontanthantering har ökat drastiskt under senare år, framhåller Ulla Andersson.

– Vi kan gång på gång ta del av hur företag och föreningar men även privatpersoner har svårt att lämna kontanter eller ta ut kontanter på banken, skriver Ulla Andersson i sin fråga.

Men hittills har inga åtgärder vidtagits från politiskt håll för att förhindra utvecklingen, fortsätter Ulla Andersson. Det har heller inte fattats några politiska beslut om att man ska upphöra med kontanter.

Partiet kräver därför att regeringen antingen via Finansinspektionen eller via lag ålägger bankerna att tillhandahålla kontanthantering ”på ett enkelt, säkert och smidigt sätt”.

Det så kallade kontantupproret som startats av förre rikspolischefen Björn Eriksson bidrar också till att lyfta frågan i den politiska debatten.

I samband med ett opinionsmöte nyligen med intresseorganisationer, bland dem Röda Korset, betonade han att det inte är rimligt att storbanks-direktörer avgör åt svenska folket om de ska få sätta in eller ta ut kontanter.

– Jag försökt få i gång en dialog med bankerna men de ger inga relevanta svar. De måste sluta tiga, säger Björn Eriksson till DN.

– Det här är en demokratifråga som måste bestämmas av politikerna.

Nyligen lämnade den statlige utredaren Håkan Hallstedt en utredning med slutsatsen att Riksbanken ska ges ett tydligt övergripande ansvar för kontanthanteringen i landet.

Frågan om kundernas möjligheter att sätta in och ta ut pengar från bankkonton togs dock inte upp eftersom det inte ingick i direktiven.

SPF Seniorerna har i dagarna på eget initiativ lämnat in ett remissvar, i vilket man tillstyrker utredningens förslag ”som syftar till en mer sammanhållen och robust kontanthanteringskedja i samhället”.

– Däremot är det SPF Seniorernas bestämda mening att regeringen i frågan om allmänhetens tillgång på kontanter, vilken explicit inte omfattats av denna utrednings direktiv, bör vidta åtgärder, skriver förbundet och fortsätter:

– Allt färre bankkontor i Sverige tar emot kontanter idag och antalet kontantautomater per invånare är näst lägst i Europa. Denna utveckling drabbar framför allt svaga grupper, som den äldre delen av befolkningen, som riskerar att hamna utanför.

Även föreningslivet har behov av en tillgänglig och välfungerande kontanthantering över hela landet, konstaterar SPF Seniorerna i remissvaret, och betonar att människor enligt lag själva ska kunna välja betalningsmedel, men att många som vill använda kontanter stöter på svårigheter i dagens samhälle.

– Det är därför högst angeläget att regeringen snabbt vidtar åtgärder för att förbättra allmänhetens tillgång på kontanter.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Uppe på kongresser

På SPF:s kongress 2011 behandlades en motion från Stockholmsdistriktet, som syftade till att det måste finnas alternativ till internetbank när man vill betala fakturor, samt att ”bankkontor inte kan vägra att handha kontanter”.

Förbundsstyrelsen svarade att man skulle ta nya kontakter med bankernas och postens företrädare för att diskutera hur man ska kunna begränsa nackdelarna för äldre bankkunder.

Inte mindre än tre motioner tog upp problemet på kongressen i Jönköping 2014. Hallandsdistriktet, Stockholmsdistriktet och Kalmardistriktet ställde sig bakom motioner med krav på att SPF Seniorerna fortsätter att driva frågan kraftfullt.

Förbundsstyrelsen svarade att man i huvudsak delar motionärernas uppfattning att det är problematiskt med bankernas inställning. SPF har varit i kontakt med finansmarknadsministern och Svenska Bankföreningen och organisationer som har intresse i frågan och FS avser att fortsätta dessa kontakter.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas