Nyheter

Rogestam i riksdagen: Kritiserar ”1,6-procentaren”

Sverige har bråttom. Arbetslivet måste förlängas för att rädda morgondagens pensioner. Men dagens pensionärer kan inte vänta längre på akuta åtgärder som motar den fattigdom som nu breder ut sig.

Jan Arleij
Publicerad 2016-02-10

Så kan man sammanfatta det seminarium med paneldiskussion som Centerpartiet samlade till i riksdagshuset på onsdagseftermiddagen.

Krismedvetenheten och viljan att komma framåt med faktiska åtgärder tycktes stor bland såväl fack och företagare som mellan yngre och äldre i panelen.

Evenemanget summerades av Centerpartiets ledamot i Pensionsgruppen, Solveig Zander:

– Dagen speglar en insikt om att hela samhället har stort intresse av att arbetslivet förlängs. Vi har idag hört många goda förslag, men nu gäller det också att snabbt knyta ihop de faktorer som spelar roll.

Måste ske före 2018

Solveig Zander hävdade att de av Pensionsgruppen nyligen tillsatta så kallade processledarna – förre KD-ledaren Göran Hägglund och tidigare Metallordföranden Göran Johnsson – har stora förutsättningar att under det kommande halvåret kunna fördjupa dialogen med arbetsmarknadens parter om hur det ska gå till att verkligen förlänga arbetslivet och att få till fler arbetade timmar.

– Det är helt nödvändigt att vi sedan kan lägga ett förslag om högre pensionsålder under den här mandatperioden. Lyckas vi inte kommer det dröja mycket länge innan vi kan komma överens, sa Solveig Zander.

Debattörerna i riksdagen

Christina Rogestam, ordförande SPF Seniorerna
Katrin Westling Palm, generaldirektör, Pensionsmyndigheten
Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO
Günter Mårder, VD Företagarna
Kristin Öster, ordförande Saco Studentråd
Solveig Zander, riksdagsledamot Centerpartiet

Dölj faktaruta

I panelen fanns Pensionsmyndighetens generaldirektör Katrin Westling Palm. Hon konstaterade att medellivslängden ökar med 1,7 månader per år. Det blir tre och en halv timme varje dygn.

– Slutsatsen blir att vi behöver höja pensionsåldern kraftigt. Vi behöver åtminstone nå upp till 67 års ålder, och takten att nå dit måste öka nu.

”Det finns också ett nu”

SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam fanns med i panelen.

– Pensionsgruppens åtgärder kanske är bra och nödvändiga men de ger effekt om 20 år. Vi har ett ´nu´ också.

Många av dagens ekonomiskt utsatta pensionärer har blivit ”lurade” i övergången mellan gamla och nya pensionssystemet, förklarade Christina Rogestam.

– I det gamla systemet räknades de femton bästa åren. Plötsligt ändrades det till 40 år. Många kom att fångas mellan systemen.

Äldre kvinnor drabbas hårt

Inte minst har äldre kvinnor drabbats hårt, sa Christina Rogestam som ifrågasatte den så kallade normen i pensionssystemet – ett förskott som gör att man får mer pension när man går i pension men som sedan måste betalas av med 1,6 procents avdrag på pensionen – livet ut.

– Efter tolv år har man egentligen betalat tillbaka allt. Men ändå dras 1,6 procent år efter år. Varför då?

– Detta är bara ett av många exempel på att hela pensionssystemet behöver utvärderas i grunden, betonade Christina Rogestam.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Jan Arleij
Publicerad 2016-02-10

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas