”Viktigt få stöd om man ska orka anmäla”
Nyheter | Misshandel
Foto: Colourbox

”Viktigt få stöd om man ska orka anmäla”

Arbetet mot äldrevåldet behöver växlas upp. Nu finns en rad förslag på hur det kan ske.

Jan Arleij
Publicerad 2019-06-14

Världsdagen om våld och övergrepp mot äldre infaller den 15 juni varje år.

Riksdagsledamoten och tidigare SPF-ordförande Barbro Westerholm bjöd därför, tillsammans med Brottsofferjouren, in till ett seminarium i riksdagen i onsdags (12/6) för att lyfta det ofta dolda problemet.

– Men det blir alltmer synligt. Arbetet med kvinnofridsfrågor växer ute i kommuner och regioner och det för med sig ökad medvetenhet om att också äldre är utsatta, säger Frida Olgun, särskilt sakkunnig i kvinnofridsfrågor vid SKL (Sveriges kommuner och landsting) till Senioren.

Samarbete behövs

Frida Olgun ingick i en panel tillsammans med professor Gun Heimer vid NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid), Kamilla Olsson som är samordnare för den så kallade FREDA-gruppen i region Gotland och Linda Lundmark vid polisen.

De vittnade alla om ett idogt arbete som pågår, men som behöver breddas och fördjupas.

– Frågan har lyft från marken sedan vi tog upp det här med SPF Seniorerna för ett antal år sedan, summerade Barbro Westerholm. Men nu krävs att samhällets olika sektorer samarbetar mer.

Stöd att anmäla

Linda Lundmark från polisen berättade om hur svårt många misshandlade kvinnor tycker det är att anmäla någon man kanske har levt ett helt liv med.

– Jag tror det behövs mer kunskap som når ut till de drabbade om hur processen går till om man anmäler. Mer samarbete mellan polis och socialtjänst i mötet med den drabbade äldre personen skulle kunna göra stor skillnad för den som inser att det är nödvändigt att anmäla men som ändå inte riktigt vågar.

– Det är viktigt att få ett stöd om man ska orka anmäla.

Växer fram

En hel del samarbete växer nu fram, betonade Frida Olgun.

– Man kan säga att vi istället för att arbeta var för sig i stuprör alltmer lyckas bygga hängrännor i arbetet mot våld i nära relationer.

Gotland utgör ett lysande exempel på samarbete, engagemang och metodiskt arbete, enligt Barbro Westerholm.

Kontinuitet

Men Tomas Hammarberg, en av flera riksdagsledamöter som deltog i seminariet, undrade hur man säkrar personalens kunskap och engagemang över tid.

– Visst, det är en utmaning, medgav Kamilla Olsson från FREDA-gruppen. Personal slutar och byter jobb i alla branscher, och då måste man hitta sätt att föra kunskap och erfarenhet vidare. Vi jobbar mycket med att föra in det här perspektivet i både verksamhetsplaner och medarbetarkontrakt.

Frida Olgun.

Olika undersökningar tyder på att ungefär 15 procent av alla äldre utsätts för våld i nära relationer. Men mörkertalet bedöms vara stort.

– Vi behöver ta in det, och se att äldre är som alla andra. Problem med alkoholism eller våld upphör ju inte för att man fyller 65 år, säger Gun Heimer. Äldre är tvärtom en mycket stor och extremt heterogen grupp.

– Det är dags jobba tillsammans nu, och att växla upp kunskap och arbete på det här området. Vi behöver kriminalstatistik för att få en säkrare bild av hur stort problemet är, och hur det varierar i olika åldersgrupper. Sen krävs det också resurser till kommuner och regioner, sa Gun Heimer.

Ny bok med kunskap

BOJ, Brottsofferjouren, har lagom till den 15 juni gett ut boken ”Våldet går inte i pension”.
Syftet är att stödja kunskaps- och kompetensutveckling för yrkesverksamma och ideella som kan tänkas möta äldre personer som är eller har varit utsatta för olika slags våld.
Även anhöriga till äldre kan med fördel läsa boken för att få en medvetenhet om hur våld kan drabba äldre personer.
Boken innehåller också förslag på hur man kan lägga upp en studiecirkel med tre träffar.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-06-14

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas