Seniorer bjuder kommunen på nära en miljon om året
Nyheter | Ideellt
Foto Jurek Holzer

Seniorer bjuder kommunen på nära en miljon om året

Närmare en miljon kronor,i form av tusentals ideella timmar. Det bidrar SPF Håbo med till kommunen. Följ med till Bålsta och träffa Bernt Fredriksson, mannen som satte sig ned och började räkna.

Publicerad 2012-10-22

En brittsommarvänlig morgonsol strålar generöst över Bålsta, mellan Stockholm och Uppsala.
Ett stenkast från kommunhuset och järnvägsstationen ligger ortens sociala centrum med affärsgalleria, restauranger och bibliotek och teater.
Inne i centrum står en skara seniorer ur SPF Håbo. De jobbar med att ställa upp bridgebord, lotteristånd och utställningsbord.
Det är onsdag och Håbo kommuns seniorvecka väntar på sina höjdpunkter i form av bostadsdebatt med toppolitiker och föredrag av Bodil Jönsson. Under hela veckans aktiviteter försöker SPF Håbo inspirera och informera förbipasserande från sin valda plats i gallerians hjärta.
– Vi är ungefär 1 000 medlemmar, av vilka kanske hälften är aktiva. Det betyder att vi har för oss mycket som vi hoppas ska locka ännu fler seniorer till oss, säger Bernt Fredriksson, en av föreningens mest erfarna medarbetare.
Vi slår oss ned en stund på ett café intill. Bernt tar upp ett dokument, ett välfyllt papper med en enkel beskrivning av alla insatser och aktiviteter som hans SPF Håbo har utfört under hela 2011.
Bernt vrider papperet så att jag kan läsa, och sätter fingret på siffran som står längst ned till höger. Där står att läsa 844 050 kronor.
– Vi tänkte att vi skulle sätta en peng på vad det är vi bidrar med. Det är dags att påtala att pensionärer är närande. Vi tror att det biter bäst om vi berättar det i siffror, säger Bernt.

Räknat ihop alla timmar

Bernt Fredriksson förklarar hur han har gått tillväga:
Alla timmar som varje enskild medlem har lagt ned på SPF-insatser som kommit andra till del har summerats ihop. Det blir tusentals timmar – från rullstols-promenader med äldre i ortens särskilda boende och värdinneskap i vårdcentralen till studiecirklar med datautbildning och aktiviteter som stavgång och seniordans.
Varje timme har värderats till 150 kronor.
Summa 2011: 5 627 timmar x 150 kronor = 844 050 kronor.

Insatser värda närmare en miljon

SPFarnas ideella insatser som kom invånare i kommunen tillgodo under 2011 kan alltså värderas till närmare en miljon.
– Men det är många som sagt till mig att jag borde beräkna en timme till 250 kronor i stället. Det är vad kommunen minst skulle ha fått betala om man skulle ha utfört motsvarande insatser i egen regi.
En miljon, tänker jag. På 500 aktiva medlemmar. Vad betyder det om man räknar på hela riket?
Bernt och jag plitar ner några siffror i kanten på papperet. SPF har 265 000 medlemmar. Säg att hälften av dem är aktiva, precis som hälften av SPF Håbos medlemmar är aktiva … SPF skulle då mönstra 132 500 aktiva medlemmar.
Vidare … vi blir lite ivriga … om alltså 500 aktiva SPFare i Håbo gör insatser värda 1 miljon kronor per år, så gör 132 500 SPFare insatser värda … vi slår på miniräknaren … 265 miljoner kronor. Per år.
En kvarts miljard.
Det blir tyst en stund.

Äldre bidrar till samhället

– Fler föreningar än vi kanske skulle göra sådana här beräkningar, tänker Bernt Fredriksson högt. Tänk om hela landet …
SPFarna i Håbo har ännu inte använt beräkningen av sina insatser gentemot media eller politiker.
– Men det här perspektivet behöver komma ut i debatten för att det ska bli bättre balans i bilden av hur äldre bidrar i samhället. Det framhålls i så många andra sammanhang hur mycket pengar pensionärer kostar, säger Bernt.
Håbo har i år budgeterat 88,5 miljoner för äldreomsorgen i kommunen.
Å andra sidan: Beräkningar skulle också kunna göras över vad pensionärerna bidrar med i form av skatter, hemtjänstavgifter, fastighetsavgifter och vad man genererar i form av statsbidrag till kommunen.

Gått ut med en enkät

Det finns planer på en offensiv fortsättning. I SPFs centrala programgrupp mot ålderismen i det svenska samhället sitter Lisbeth Bolin. Hon bor också i Håbo kommun.
– Vi har gått ut med en enkät till våra medlemmar där vi bland annat frågar om vilka insatser de gör för sina barn och barnbarn, till exempel genom att lämna och hämta på dagis och skolan, berättar Lisbeth Bolin.
– Vi frågar också om de vårdar eller stödjer någon anhörig eller bekant, eller om man är engagerad i något volontärsuppdrag. Summan av det här kan ge en fördjupad bild av vad äldre bidrar med.
En liten grupp med rullstolsburna äldre från Pomona, det särskilda boendet i Bålsta, passerar förbi. Deras ledsagare är pensionärer från SPF och PRO. Många ler och någon vinkar.

Debatt om äldrebostäder

Dags att lämna caféet, för att följa den debatt om äldrebostäder i Håbo kommun som snart ska börja i den stora teatern intill biblioteket.
SPF Håbo har genom sin boende-kommitté under ledning av eldsjälen Leif Sjöborg sammanställt behoven. Kraven på politikerna är – efter flera passiva år – många och konkreta.
– Vi är 3 000 pensionärer i Håbo kommun, och 600 står i kö för en annan bostad. Om ett år är vi ytterligare 300 fler pensionärer. Vad tänker ni göra, och när? inleder Leif den verbala grillningen av kommunledningen, till den stora publikens hummanden och nickanden.
På scenen i podiets mitt sitter kommunstyrelsens ordförande Agneta Hägglund (S). Hon medger att pensionärerna har helt rätt i sin kritik och säger att politikerna nu gör allt för att få fart på byggandet. Efter den tuffa men sakliga debatten kommenterar Agneta Hägglund  Bernt Fredrikssons beräkningar.
– Det är inget snack om saken. Utan pensionärerna skulle vi inte klara oss, säger Agneta Hägglund. Det gäller för Håbo och det gäller nog överallt i Sverige. De äldre är helt enkelt ovärderliga.

Agneta Hägglund medger att kommunen inte har några egna beräkningar av vad äldres insatser kan vara värda.
Men vore det inte bra om det gjordes sådana?
Solen lyser på Agneta Hägglund medan hon funderar över svaret.
– Vi har redan ett bra samarbete i det kommunala pensionärsrådet. Men, jo visst vore det intressant. Det skulle troligen bekräfta och stärka äldres självkänsla och självförtroende och leda till att ännu fler bidrog ännu mer till samhället, tror Agneta Hägglund.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Enkät

Är pensionärer närande eller tärande?


Peje Josefsson,

pensionär, bålsta
– Närande! Skulle samhället över huvud taget fungera utan pensionärernas insatser? Tänk på all förebyggande hälsovård det blir av att vi gör saker tillsammans i stället för att sitta ensamma.


Inger Smedberg,

pensionär, bålsta
– Närande. När vi engagerar oss för fler bostäder till äldre så talar vi samtidigt för de yngres behov. Mediabilden blir ofta att vi är tärande i vården till exempel. Men med all egenvård bidrar vi stort.


Karl-Bertil Ericsson,

pensionär, bålsta
– Det beror på hur vår hälsa är. Jag är 99 år och bor på Pomonas särskilda boende så jag är väl inte så närande längre. Men jag har många yngre vänner som gör stora insatser inte minst som anhörigvårdare.

Foton: Jurek Holzer

Dölj faktaruta
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas