”Seniorer i tiden kan bli Seniorerna”
Nyheter | Förändring

”Seniorer i tiden kan bli Seniorerna”

Karl Erik Olsson öppnar för namnbyte på förbundet i sin ledare i Veteranen nr 1, 2014.

Publicerad 2014-01-30

Jag vill önska alla läsare God Fortsättning på 2014. Ett årsskifte leder alltid till eftertanke. Man tänker på hur det varit, och framför allt på hur det ska bli. Vilka förändringar det kommande året kommer att innebära. För världen, för familjen och för mig själv. Och jag och många av er funderar över eventuella förändringar för SPF.

Jag slutade förra årets sista Veteranen-ledare med följande mening: ”Liksom världen måste anpassa sig till ett annat klimat när man inte lyckas bemästra vår klimatpåverkan, så måste vi pensionärer anpassa oss till en ny situation och vårt förbund SPF måste moderniseras för att växa och vara starkt i en ny tid.”

Det finns goda skäl att fortsätta på samma tema. Vid kongressen 2005 antogs vår logga: ”SPF, Seniorer i tiden”. 2011 beslöts om en stadgeöversyn och styrelsen skrev direktiv till en arbetsgrupp. Vi tyckte nog att vi var tillräckligt framsynta då. Förbundsstyrelsen har fått förslaget från arbetsgruppen, bearbetat det sedan remitterat det till föreningar och distrikt.

Frågan om namn och logotyp kändes inte mogen att ta med i direktiven. Dock har vi då och då påmints om orden i vår logga. Namnfrågan har aktualiserats i samband med frågan om att öppna organisationen för yngre medlemmar. Även vid arbetet med ”Ett steg till” har frågan kommit upp vid många tillfällen. Vår generalsekreterare Stickan Carlsson och jag hade en artikel i Aftonbladet där vi snuddade vid frågan. Och jag berörde den i förra ledaren.

Om kongressen tar beslutet att medlemskap i framtiden inte endast ska erbjudas pensionärer utan alla som ser nyttan och nöjet av att vara med, då är vi inte längre en ren pensionärsorganisation utan en seniororganisation. Det är uppenbart att även inom vår organisation, i synnerhet bland nya och blivande medlemmar, uppfattas inte begreppet ”pensionär” som något positivt. ”Senior” är däremot klart positivt.

Ett namn som exempelvis ”Seniorerna” (som inte går att förkorta till en besvärlig bokstavskombination) skulle ge oss stora fördelar genom ökad tydlighet, inte minst för att uppnå en bättre medlemsrekrytering.

Förbundsstyrelsen, som sammanträder i slutet av januari innan denna tidning distribueras, kommer att diskutera frågan om namnbyte till ”Seniorerna”. Skulle FS besluta om att föreslå namnbyte måste detta förslag sedan skickas ut på en kompletterande remiss till distrikt och föreningar med svar eventuellt sista februari eller hellre sista mars.

Att tänka fritt och pröva nya möjligheter kan av många upplevas som lite äventyrligt. Samtidigt är det lätt att se att motsatsen ofta är mycket sämre, det vill säga att vara rädd för förändringar och stanna kvar i ett ”nu”, som efterhand blir allt äldre och omodernare.

När vi äldre vill att vi ska ses och värderas som vanliga människor måste vi även själva försöka bli kvitt allt sådant som bidrar till kategoritänkandet. Varje steg mot ökad integration är därför viktigt.

 

Karl Erik Olsson,
ordförande i SPF

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas