SPF kan bli Seniorerna
Redan i maj skrev Karl Erik Olsson och generalsekreterare Stickan Carlsson i Aftonbladet om SPFs behov av modernisering.
Nyheter | SPF Kongress

SPF kan bli Seniorerna

För att särskilja oss från andra förbund och slå igenom i mediebruset krävs ett namn som inte är ännu en bokstavskombination utan som tydligt talar om vilka vi är, menar SPFs förbundsstyrelse.

Publicerad 2014-02-11

Inför sommarens kongress i Jönköping föreslår därför förbundsstyrelsen att SPF byter namn till Seniorerna.

Beslutet om att föreslå ett nytt namn fattades på förbundsstyrelsens sammanträde den 22 januari. En remiss till organisationens förenings- och distriktsstyrelser har därefter skickats ut.

Just nu funderar alltså SPF-organisationens valda företrädare för fullt på hur man ska ställa sig till förslaget. Man har tid på sig fram till 31 mars då förbundsstyrelsen ska ha fått in remissvaren.

Därefter väntas förbundsstyrelsen formulera ett förslag till kongressen i Jönköping som har bestämmer hur det blir.

 

Ordet senior är en bättre benämning än pensionär, menar förbundsstyrelsen, och i ett brev till föreningarna och distrikten betonar man att namnet Seniorerna skulle innebära ett nödvändigt ”avstamp inför framtiden”:

”Det är uppenbart att även inom vår organisation, i synnerhet bland nya och blivande medlemmar, uppfattas inte begreppet ”pensionär” som något positivt. ”Senior” är däremot klart positivt.” står det i brevet undertecknat av förbundsordförande Karl Erik Olsson.

”För att bli tillräckligt tydliga och för att slå igenom i mediabruset krävs ett namn som inte är en bokstavskombination som alla andra utan som talar om vilka vi är.”

 

Nyligen gick en annan remiss ut till organisationen om nya stadgar som kongressen också ska ta ställning i sommar.

I stadgeförslaget vill förbundsstyrelsen att organisationen ska ”öppna upp” sin medlemsparagraf, så att alla som vill stödja SPF också ska kunna bli medlemmar – oavsett ålder.

Om kongressen tar det beslutet så är ”vi inte längre en pensionärsorganisation utan en seniororganisation”, skriver Karl Erik Olsson i remissbrevet med det nya namnförslaget.

 

Ett huvudargument för att byta namn är enligt Karl Erik Olsson att det kan bidra till att komma bort från ”kategoritänkandet”.

– När vi äldre vill att vi ska ses och värderas som vanliga människor måste vi även själva försöka bli kvitt allt sådant som bidrar till kategoritänkandet. Varje steg mot ökad integration är därför viktigt, skrev Karl Erik Olsson i ledaren förra numret av Veteranen.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

 

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas