Seniorer och unga i ny koalition
Eva Eriksson och Bartosz Stroinski i Almedalen. Foto: Jan Arleij
Nyheter | Almedalen

Seniorer och unga i ny koalition

För första gången gör SPF Seniorerna och Vi Unga ett samordnat utspel för att bekämpa ålderismen i samhället. Det skedde dessutom på historisk mark i Almedalen.

Jan Arleij
Publicerad 2023-06-28

Den så kallade Estradvagnen på vilken Olof Palme 1968 höll det allra första Almedalstalet har tagits fram för att åter göra tjänst som scen för seminarier under Almedalsveckan.

Först ut att ”återinviga” vagnen var SPF Seniorerna och Förbundet Vi Unga som på onsdagsförmiddagen (28/6) gjorde gemensam sak mot ålderismen och åldersdiskrimineringen.

Bartosz Stroinski och Eva Eriksson på det berömda lastbilsflaket.

Seminariet, som också kan ses på Almedalen Play, gick under titeln ”Yngst/Äldst? Spela roll”.

Från olika håll

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson och Förbundet Vi Ungas vice ordförande Elsa Valeberg gav exempel på hur deras medlemmar drabbas.

– Tänk bara på en sådan sak som att man inte kan jobba så länge man vill i det här landet, sa Eva Eriksson.

– Vi får sämre vård och behandling för att man i sjukvårdssystemet har infört ett antal orimliga åldersgränser som helt saknar evidens.

Elsa Valeberg, Förbundet Vi Ungas vice ordförande.

Eva Eriksson krävde därför att politikerna måste samla sig till en genomlysning av samtliga diskriminerande åldersgränser som finns i samhället.

Elsa Valeberg gav sitt perspektiv:

– Problemet med åldersdiskriminering är både strukturellt och normativt. En sådan norm är att det på arbetsmarknaden betraktas som en risk med för lite erfarenhet, men också med för lång erfarenhet. I stället för att se det som en möjlighet och en chans med såväl unga som äldre medarbetare.

Stängs ute

Inom politiken är både unga och äldre ställda vid sidan om, framhöll de båda förbunden. Eva Eriksson pekade på den skriande bristen på seniorer i riksdagen – 13 av 365 ledamöter efter senaste valet, medan väljarna räknas till över 2,2 miljoner personer.

– Man får rösta först när man är 18, fyllde Elsa Valeberg i, något som innebär att slöseri av ungas engagemang.

– Många unga har mycket starka och genomtänkta åsikter om hur samhället ska byggas bättre, inte minst när det gäller klimatfrågor. Ändå representeras man politiskt av sin föräldrageneration. Det är alltför svårt att komma till tals som ung, det saknas arenor.

DO Lars Arrhenius.

I panelen fanns också Diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius och Centerpartiets Ulrika Heie, ordförande i riksdagens trafikutskott.

Båda lyssnade noga till både de unga och de mer erfarna infallsvinklarna.

Lars Arrhenius betonade att Sverige har lagar mot diskriminering men att de inte följs tillräckligt.

– Detta måste få konsekvenser. Idag ser vi en normalisering av ålderismen som är oacceptabel. Från vårt håll är det viktigt att driva fler fall och använda den lagstiftning som finns.

Många fler

Av en färsk rapport från DO framgår att år 2021 anmäldes 624 fall av åldersdiskriminering till myndigheten.

– En till synes låg siffra, men vi vet att mörkertalet är stort.

Ulrika Heie fick nya boken ”Bort med ålderismen” som gåva av Eva Eriksson.

Ulrika Heie lovade att ta med sig en ambition att synliggöra ålderistiska strukturer.

– Jag kommer att fundera själv över hur vi allmänt tänker om ålder och hur vi kan göra att fler röster kommer till tals. Många samhällsområden berörs, från hur vi ordnar med kollektivtrafik till om kan sänka rösträttsåldern i kommunala val.

Överbryggar

Eva Eriksson summerade:

– Det är fint med detta seminarium eftersom vi här och nu skapar en brygga mellan äldre och yngre generationer. Det tror jag i sig kommer att väcka många till eftertanke.

– Exempelvis när det kommer till arbetsmarknadens frågor är det viktigt att förstå att det inte handlar om konflikter mellan unga och äldre utan om gemensamma intressen. Vi har båda till exempel behov av en mer flexibel arbetsmarknad och goda arbetsvillkor.

Mer av samverkan

Lars Arrhenius å sin sida avslutade med att lova att arbeta för att utöka myndighetens samarbeten med de arrangerande organisationerna, och civilsamhället i stort.

Samarbeten som det mellan SPF Seniorerna och Förbundet Vi Unga välkomnade han också som viktiga i arbetet mot åldersdiskrimineringen i samhället.

På klassisk mark i strålande solsken. På flaket stod en gång Olof Palme och höll sitt första Almedalstal. Nu har Estradvagnen kommit till heders på nytt, med devisen ”Alla röster ska höras”.

Utspelet också i debattform

SPF Seniorerna och Förbundet Vi Unga förklarar också i en gemensam debattartikel i Sydsvenska Dagbladet varför man samverkar för att effektivare komma åt ålderismen.
Sverige måste uppnå en bättre åldersrespekt och hänsyn, skriver de båda. För det krävs bland annat att regering och riksdag måste prioritera insatser som minskar åldersdiskriminering.

”Nu behövs krafttag så att vi kan gå från att vara åldersdiskrimineringens förlorare till att få ta del av jämlikhetens vinster.” skriver Eva Eriksson och Förbundet Vi Ungas ordförande Bartosz Stroinski.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-06-28

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas