Kritik mot kontantutredning: ”Bidde en tummetott”
Samling för kontanter på Gustav Adolfs Torg. Foto: Jan Arleij
Nyheter | Upproriskt

Kritik mot kontantutredning: ”Bidde en tummetott”

Medan riksdag och regering tillsätter utredning efter utredning vittrar kontanternas ställning långsamt men säkert sönder och samman. Röstsvaga grupper drabbas hårdast, men Kontantupproret tycks växa.

Jan Arleij
Publicerad 2023-04-13

”Ropen skalla – kontanter åt alla!” Under en demonstration på onsdagen (12/4) höjde Kontantupprorets ordförande Björn Eriksson rösten (dessutom i en megafon) så att det med stor sannolikhet hördes från Gustav Adolfs torg till riksdagen.

Han var inte ensam om kravet. SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson höll också en appell till försvar för kontanterna, liksom PROs förbundsordförande men också företrädare för organisationen Vi Unga.

– Vi är heligt förbannade för vi begär bara en enkel sak och det är att få använda kontanter när vi önskar det, sa Björn Eriksson. Ändå tillsätts bara utredning efter utredning medan besluten som kan rädda kontanterna uteblir, sa Björn Eriksson till ett femtiotal åhörare.

Måsta ha valet

Eva Eriksson markerade vår lagliga rätt att använda kontanter.

– Hemma ligger en broschyr från en myndighet som uppmanar mig att ha kontanter hemma, men när jag går på café med vänner får vi vända i dörren eftersom de inte tar emot kontanter. Så kan vi inte ha det i vårt samhälle.

Eva Eriksson och Björn Eriksson på Gustav Adolfs Torg, ett stenkast från riksdagen.

Bartosz Stroinski, ordförande för Vi Unga, betonade rätten att få välja och att bestämma själv:

– Det är en fråga om hur man vill att samhället ska utvecklas. Ett svar är att jag som individ ska vara fri att göra ett personligt val, till exempel genom att kunna välja ett integritetssäkert sätt att betala.

Stort intresse

Skaran av talare och demonstranter, bland dem en hel del medlemmar från SPF Seniorerna och PRO, drog därefter vidare i vårvärmen till riksdagshuset där ett seminarium i ämnet tog vid. Ytterligare åhörare och aktörer anslöt till seminariet som anordnades av Kontantupproret och riksdagsledamoten Helena Vilhelmsson (C).

– Det är väldigt glädjande att se det stora intresset, att så många är här. Kontantfrågan är högaktuell för oss riksdagspolitiker med tanke på att Betalmarknadsutredningen som behandlar kontanternas framtid nu har presenterats, inledde Helena Vilhelmsson.

Seminariet hölls i riksdagens förstakammarsal.

Bland talarna fanns Henry Ohlsson, vice riksbankschef.

– Vi tycker att människor ska få använda det betalningsmedel de vill, men de kan inte eftersom affärsintressen och lagstiftaren förhindrar det. Vi vill se en annan lag, där läkemedel, livsmedel och bensin ska kunna betalas med kontanter, sa Henry Olsson som antydde att Riksbankens kommande remissvar på Betalmarknadsutredningen kommer att peka på Norge och Danmark som goda exempel för Sverige att följa.

En tummetott

Även om många av debattörerna markerade stor irritation över att riksdag och regering tillsätter utredningar i stället för att att fatta effektiva beslut som på riktigt försvarar kontanternas ställning som fungerande betalningsmedel anades en optimism om ett växande medvetande om de risker ett samhälle tar som gör sig beroende av digitala betalningsmedel.

– När Ryssland invaderade Ukraina ökade uttagen ur bankomaterna, konstaterade Henry Ohlsson. Beredskapsaspekten har blivit väldigt tydlig för frågan om kontanternas ställning, som beklagade att Anna Kinberg Batras utredning endast föreslår lagstiftad rätt att betala med kontanter när det gäller läkemedel.

– Det är märkligt att det inte kommer mer från utredning än detta. Det bidde bara en tummetott, sa Henry Ohlsson.

En uppmaning

Eva Eriksson betonade också att utredningen inte håller måttet. Liksom Björn Eriksson gör hon analysen att politikerna tycks ha valt som metod att inta en defensiv hållning genom att gömma sig bakom olika utredningar, medan kontanterna snabbt förlorar terräng.

– Utredaren Anna Kinberg Batra hade kunnat gå till regeringen och begärt tilläggsdirektiv eller bett om mer tid, men det skedde inte. Intresset fanns uppenbarligen inte. Jag uppmanar nu riksdagens ledamöter att man går längre än utredningen så att kontanterna blir kvar.

Åsa Lindestam, Eva Eriksson, Bartosz Stroinski och Lars Ohly gjorde gemensam sak.

Många seniorer är digitala, poängterade Eva Eriksson. Det är myt att äldre inte skulle klara av digitala betalningslösningar.

– Men det finns seniorer som bor i områden där det inte går att koppla upp sig. Andra har inte råd med den digitala utrustning som krävs. Det handlar alltså om att politiken ska se på oss äldre som värdiga medborgare, sa Eva Eriksson.

Politiken ska inte bromsa utvecklingen, men man ska se verkligheten sådan den är, fortsatte Eva Eriksson.

– Som det hittills har varit har man bara fortsatt att klampa på. Stanna nu upp och tänk efter, uppmanade Eva Eriksson som också uttryckte att kriget i Ukraina kan bidra till en vändning av perspektivet hos politiker i Sverige.

Särskilt utsatta

Rubriken för seminariet var också ”Social hållbarhet och beredskap – vad händer med kontanterna?”.

Anna-Maria Axelsson, förbundsordförande för Civilförsvarsförbundet framträdde, liksom representanter från nätverket Gömda kvinnor, som beskrev hur riskerna ökar markant för våldsutsatta kvinnor på flykt i ett kontantlöst samhälle.

Lars Ohly, förbundssekreterare i Verdandi, beskrev åter andra grupper i samhällets marginaler som drabbas hårt när digitaliseringen går i expressfart.

– Det finns mitt ibland oss ganska många människor som inte kan få något Bankid, Swish, betalkort och allra minst ett kreditkort. Vi slåss för den här gruppen, och därmed för alla dem som av olika skäl kan komma att hamna i liknande trångmål. Vilka det blir vet ingen.

”Bankerna jublar”

Anna Kinberg Batras utredning kallade han för ”katastrofalt dålig” och ”en skandal”.

– Jag vet inte varför utredaren inte kom längre än till ett förslag om att man ska kunna betala med kontanter på apotek men jag vet att starka bankintressen jublar desto mer.

Chans att påverka

Nästa steg i processen blir att organisationer och parter kan lämna remissvar på utredningen. Regeringen har sedan att gå vidare med förslag till lagstiftning i riksdagen.

Var regeringen står framgick inte. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) och finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) var inbjudna till seminariet, men hade tackat nej.

Ser en väg

Arrangerande Helena Vilhelmsson är försiktigt positiv till att dagens evenemang kan bidra till att kontanternas ställning stärks.

– Jag kräver att regeringen kommer med förslag som innebär att man garanterar allas rätt att kunna betala med kontanter och göra rätt för sig, sa Helena Vilhelmsson till Senioren efter torgmötet.

Helena Vilhelmsson (C). Foto: Jan Arleij

– Med respekt för att frågan är komplex måste vi ha ett samhälle som inkluderar alla människor. Det måste alltid finnas en möjlighet att betala med kontanter om man av olika skäl inte kan göra det digitalt.

Se hela seminariet

Här kan du ta del av seminariet i sin helhet.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-04-13
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas