Myndigheten backar: Vi har lyssnat på SPF Seniorerna
Foto: Getty Images
Nyheter | Omtag

Myndigheten backar: Vi har lyssnat på SPF Seniorerna

Läkemedelsverket backar nu från sitt första förslag om legitimeringskrav vid hemleveranser av receptbelagd medicin.

Jan Arleij
Publicerad 2023-04-26

Flera nätapotek har länge varit starkt kritiska mot förslaget som man anser har varit bristfälligt förberett.

– Det är inte klarlagt att det skulle vara ett problem med försvunna eller fellevererade paket, säger Björn Thorngren, grundare och vd för Meds, ett av de kritiska privata nätapoteksbolagen.

Enligt nätapoteken, bland andra Apotea och Meds, handlar det om ”ett par promille” som levereras till fel mottagare eller försvinner.

Protesterade

SPF Seniorerna har uttryckt oro över att krav på legitimering kan slå hårt mot äldre på landsbygden, eftersom avståndet till ett fysiskt apotek ofta är långt.

”Om det blir ett stopp för leverans av receptbelagda och receptfria apoteksvaror från e-handelsapotek till konsumenterna via postlådan, innebär det dyrare system med kvittens eller ombudsleverans.” skrev bland andra SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström i en debattartikel tidigare i vintras.

”Det kräver dessutom tidspassning eller att kunden själv måste hämta sin leverans hos utlämningsställe – vilket på landsbygderna kan handla om mycket långa avstånd. Detta är knappast ett alternativ för den som saknar bil, är för sjuk eller gammal för att köra, eller saknar anhöriga som kan hjälpa till.”

Mindre orter

Kritikerna befarar alltså att de skärpta kraven kommer att påverka möjligheterna att leverera läkemedel på mindre orter som har färre leveransalternativ än i städer.

– Läkemedelsverket framhåller att hemleverans ska vara fortsatt möjligt, men det kommer det inte att vara i praktiken för en stor del av landet eftersom hemleverans med ID inte är tillgängligt utanför centrala delar av städer, säger Björn Thorgren till Senioren.

Björn Thorngren.

Kostnaden för hemleverans kommer att öka kraftigt i de fall det är möjligt att leverera, menar han.

– Idag erbjuder vi och många andra apoteksaktörer kostnadsfri leverans av receptbelagt. Det är svårt att bedöma hur andra agerar, men sannolikt kommer det inte vara möjligt att fortsätta för oss om förslaget går igenom.

Kompletterar

Sverige är världsledande inom e-apotek och hemleverans av receptbelagt, påpekar Björn Thorngren.

– Det är ett viktigt komplement eftersom vi i Sverige har hälften så många apotek per capita jämfört med övriga EU. Läkemedelsverkets förslag äventyrar detta.

Redan idag går det att välja hemleverans med ID kontroll för de som önskar, fortsätter Björn Thorngren.

– Många kunder föredrar kontaktlös leverans av flera skäl. Det kan vara att man inte är säker på att vara hemma vid tillfället eller tror sig vara upptagen med annat. Många vill heller inte bli störda sent på kvällen eller tycker det är otryggt att öppna dörren då.

Inte minst äldre och kroniker är också med goda skäl oroliga att bli smittade vid besök av fysiska apotek, anser Björn Thorngren.

– Många är alltså hemma vid leveransen, men vill inte öppna dörren. Däremot får de ju notis om leveransen och har möjlighet att hämta in den kort efter.

Alltför osäkert

Läkemedelverket å sin sida anser att e-handelns hemleveranser av läkemedel omgärdas av för stora säkerhetsbrister.

Myndigheten säger sig ha identifierat problem med läkemedelsförsändelser som skadats, hamnat fel eller lämnats obevakade.

– Vi har fått signaler om att läkemedel inte når kunder utan kanske kommer till fel personer, är försenat eller inte kommer fram alls, säger Annika Babra som är enhetschef vid Apotek och receptfri detaljhandel hos Läkemedelsverket till DN.

Krav på id-kontroll vid mottagande av receptbelagda läkemedel blir då ett sätt att bemöta problemen, anser myndigheten som la fram sitt kontroversiella förslag på nya föreskrifter i november förra året.

Förslaget innebär också att läkemedel inte heller ska få levereras utanför dörren eftersom det då finns risk för stöld.

Senare datum

Förslaget har nu remissbehandlats och enligt Läkemedelsverkets första tidtabell skulle de nya föreskrifterna ha trätt i kraft den 1 september.

Men det datumet har nu flyttats fram, uppger Läkemedelsverkets presstjänst till Senioren. Skälet är bland annat den kritik som förts fram av SPF Seniorerna.

– De perspektiv som SPF Seniorerna lyfter har även flera andra remissinstanser påtalat, och vi tar dessa i beaktande i vårt fortsatta arbete med förskrifternas utformning, säger Thomas Ekelund på Läkemedelsverkets kommunikationsavdelning.

Nytt förslag

– Vi har för avsikt att skicka ut ett omarbetat föreskriftsförslag på remiss så snart vi har ett sådant på plats. Då kommer det att finnas möjlighet att framföra ytterligare synpunkter.

Björn Thorngren tolkar Läkemedelsverkets omtag med försiktig optimism.

– Vi hoppas gemensamt i branschen att det är starten på en ny dynamik och ett nytt samarbetsklimat med myndigheten, men det återstår att se om det blir så.

”Vet ännu inte vilka de nya kraven blir”

Thony Björk, SPF Seniorernas sakkunnige i läkemedelsfrågor, reagerar positivt på Seniorens avslöjande om att Läkemedelsverket väljer att backa och göra ett omtag.

– Om förslaget realiserats hade det inneburit problem för hemleveranser av receptbelagda läkemedel, bland annat med risk för avbrott i livsviktig läkemedelsbehandling.

Thony Björk.

– Vi får nu se vad det reviderade förslaget innehåller och på vilket sätt de lyssnat på kritiken. Det är positivt att ikraftträdandet flyttats fram, men vi vet ju ännu inte vilka krav som Läkemedelsverket kommer att ställa på distansleveranser av receptbelagda läkemedel, säger Thony Björk i en kommentar på SPF Seniorernas hemsida.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-04-26

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas