Lurad? Du kan få pengarna tillbaka
Foto: Getty Images
Ekonomi & juridik | brott mot äldre

Lurad? Du kan få pengarna tillbaka

Den som blivit lurad av bedragare att lämna ut bankuppgifter har nu goda möjligheter att få pengarna tillbaka tack vare en dom i Högsta domstolen. Så här gör du.

Jan Arleij
Publicerad 2023-03-15

Bedrägeribrott mot seniorer har ökat de senaste åren. Mest har kortbedrägerier ökat men även telefonbedrägerier där man förmår folk att lämna ifrån sig koden till bankdosan eller identifiera sig via mobilt bank-id.
När någon olovandes använt ditt kort eller gjort överföringar från ditt konto utan tillåtelse talar man om en obehörig transaktion.
I somras kom en dom från Högsta domstolen som ger dig större möjlighet att få tillbaka pengar vid en obehörig transaktion.
Om du upptäcker en obehörig transaktion ska du snabbt kontakta banken och reklamera denna samt omedelbart spärra sina konton. Kontakta sedan polisen och gör en polisanmälan.
Sedan är det upp till banken att göra en utredning. Om du och banken är överens om att det handlar om en obehörig transaktion är utgångspunkten att banken ska ersätta dig. Det är huvudregeln.
Om banken kärvar är det viktigt att du har reklamerar på rätt sätt. Ett sätt är att använda sig av Konsumentverkets brevmall (se nästa sida) för hur man anmäler bedrägeriet.

Du kan hitta mallen:

  • Via internet: Gå in på Konsumentverket.se och klicka vidare till www.hallakonsument.se. Här ligger brevmallen du ska fylla i. Därefter skickar du den till din bank.
  • Du kan ringa till Konsumentverket. Telefonnumret är 0771 – 525 525. Be att få brevmallen hemskickad. Fyll i din berättelse och skicka sedan till banken som ett vanligt brev.
  • Du kan också skicka brev till Konsumentverket/KO. Adressen är Box 41, 651 02 Karlstad. Be att få mallen hemskickad till dig per post.
  • Vill du mejla är adressen info@hallakonsument.se.
    Tänk på att mallen gäller för bankbedrägerier, alltså om någon vilselett dig och därigenom fört över pengar från ditt konto. Den är däremot inte utformad för kortbedrägerier, alltså om någon har tagit ditt bankkort.
    Ibland kontaktar banken dig för att få mer information. Men kom då ihåg att banken aldrig ber dig om några kort- eller bankuppgifter. Det är det enbart bedragare som gör.

Det finns inga garantier för att mallarna automatiskt leder till upprättelse, poängterar Konsumentverket. Viktigt att veta är att om du i slutänden trots allt anses ha bidragit till att transaktionen kunde genomföras så finns det tre nivåer av det ekonomiska ansvaret som kan läggas på dig – 400 kronor, 12 000 kronor eller hela det uttagna beloppet.

När du blivit utsatt för ett bedrägeri

Här ser du i detalj hur brevet till banken kan ställas upp. När du sammanställer texten i brevet fyller du i fälten som omges av parenteserna [ xx ].
I övrigt ska du inte ändra någonting i texten. Allt ska vara med. Så här:

När du vill få banken att ändra sig

Om du tidigare har reklamerat obehöriga transaktioner till din bank men ändå nekats ersättning finns fortfarande alla möjligheter att agera. Du har rätt att få tillbaka pengar från bedrägerier som är upp till tio år gamla.
Nu handlar det om att begära att banken omprövar sitt beslut. För att begära en omprövning av ett tidigare beslut från banken gäller en annan mall som också finns på Konsumentverkets hemsida. Se nedan.

Men vad händer då om banken i alla fall skulle vägra att ersätta dig? Ja, då finns det möjligheter att gå ytterligare en rond.
–Om banken inte godkänner den drabbades krav kan han eller hon vända sig till den oberoende Allmänna reklamationsnämnden ARN och kostnadsfritt få sin sak prövad, säger Konsumentombudsmannen Cecilia Tisell till Senioren.
– Man kan också driva processen i allmän domstol. Om konsumenten väljer den vägen kan man ansöka om ett biträde hos oss.

Seger i sikte

Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank och Länsförsäkringar blev i början av januari första banker att lova att hörsamma Högsta domstolens, Allmänna reklamationsnämndens och Konsumentombudsmannens uppmaning att ompröva och reglera tidigare fall av bedrägerier, där kunder nekats ersättning.

Cecilia Tisell, KO: ”Bankerna har större ansvar”

Vad hoppas du ska bli följden av att lurade begär tillbaka sina förlorade pengar?
– Att bankerna ska tillämpa regelverket korrekt – men inte bara vid bedrägerier som har ägt rum efter HDs dom från 2022. Vi vill också att bankerna på eget initiativ ska ompröva de ärenden där banken tidigare har låtit den drabbade bära hela förlusten.
Tror du att domen och bedrägerioffer som begär sin rätt leder till en förändring?
– Ja, med den tillämpning av reglerna som HD anvisar bör många konsumenter ha goda chanser att få ersättning av banken. Visserligen med ett undantag av ett belopp på 12 000 kronor som konsumenten nog får räkna med att stå för själv i enlighet med prejudikatet.
Kommer det här få bankerna att utveckla säkrare system?
– Ja, det räknar jag med. HDs vägledande dom skapar ett större incitament för bankerna att höja säkerheten i systemen. Bankernas ansvar vid bedrägerier är nu betydligt större än enligt tidigare praxis.

Mer fakta – och mer att tänka på

Domen i HD – bevisbördan
Enligt domstolen krävs det, för att du ska stå för hela beloppet själv, att du var medveten om och insåg risken för en obehörig transaktion men trots det agerade på uppmaning av bedragaren. Det är banken som har bevisbördan för att du agerat på ett sätt som gör att du får stå för en del av eller hela förlusten.
I grunden är det reglerna i betaltjänstlagen som ger konsumenten rätt att få pengar tillbaka. HD-domen är ett vägledande prejudikat (praxis) för hur regler om obehöriga transaktioner ska tolkas.

ARNs rekommendationer
Det är HDs dom som är vägledande, men Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer ligger också till grund för bankernas bedömning i frågan.
ARN har efter Högsta domstolens dom prövat ärenden om obehöriga transaktioner och kommit med nya rekommendationer för banker vars kunder har blivit lurade av bedragare. I den första prövningsomgången efter HDs dom ansåg ARN i 8 av 9 ärenden att banken skulle återbetala merparten av de besparingar som bedrägerioffren har förlorat.

Tänk på att
• den allmänna preskriptionstiden är 10 år, så det är värt att begära tillbaka pengar även om det var länge sedan du utsattes för bedrägeriet.
• Men: man måste som konsument ha vänt sig till banken senast inom 13 månader efter att bedrägeriet inträffade.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-03-15

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas