Experter: Psykologin bakom bedragarnas framgångar
Foto: Getty Images
Nyheter | Brott

Experter: Psykologin bakom bedragarnas framgångar

Det är inte konstigt att bedrägeriförsök mot äldre är så effektiva. Det visar två experter som sammanställt forskning om hur vi fungerar under stress.

Jan Arleij
Publicerad 2023-05-22

Konsumentverket har låtit två professorer i psykologi vid Göteborgs universitet, Lars-Olof Johansson och Karl Ask, sammanställa relevant forskning om människors förmåga att fatta ekonomiskt rationella beslut under stressande situationer.

De visar att denna förmåga försämras i nya, överraskande och stressfyllda situationer – som under ett bedrägeri.

När vi blir osäkra är vi också lätta att påverka. Ibland hanterar vi dessutom den osäkerhet vi upplever genom att bli mer tillitsfulla. Det är enligt forskarna en psykologisk strategi för att hantera stress som inträder mer eller mindre automatiskt.

Lars-Olof Johansson och Karl Ask skriver vidare: ”Av särskild vikt är att den försämring av kognitiva funktioner som följer med åldrande är förknippad med en försämrad förmåga att hantera stressfyllda situationer, vilket kan göra äldre personer särskilt mottagliga för påverkan i samband med bedrägeriförsök.”

Påverkar omdömet

Det finns en rad individrelaterade faktorer som beskrivs i den psykologiska litteraturen, fortsätter Johansson och Ask. Faktorer som låg ålder, hög ålder, personlighet och hög osäkerhetsintolerans kan påverka förmågan att hantera stressfyllda situationer och bli avgörande för förmågan att fatta genomtänkta och välgrundade beslut.

”Mot bakgrund av denna kunskap är det därför föga förvånande att särskilt individer med speciella tillkommande sårbarhetsfaktorer faller offer för bankbedrägerier.”

Öka förståelsen

Konsumentverket har skickat utlåtandet till storbankernas VD:ar med en förnyad uppmaning om att bankerna på eget initiativ ska ompröva tidigare bedömningar där de låtit kunden bära förlusten eller en större del av förlusten efter ett bedrägeri.

– Förhoppningen är att utlåtandet ska bidra till större förståelse för den utsatthet som en bedrägerisituation orsakar och att det varken är onormalt eller förvånande att en drabbad person följer en förslagen bedragares anvisningar, säger Cecilia Tisell, Konsumentombudsman och generaldirektör för Konsumentverket.

Cecilia Tisell.

– Utlåtandet stärker mig i min uppfattning att det är många drabbade konsumenter som varken har agerat särskilt klandervärt eller grovt oaktsamt, men som till följd av bankernas felaktiga bedömningar har fått bära ett för stort ekonomiskt ansvar.

Följer riktlinjerna

Bakgrunden till Konsumentverkets uppmaning till bankerna är en dom i Högsta domstolen och förändrade riktlinjer hos Allmänna reklamationsnämnden.

Har reagerar då bankernas VD-ar på psykologernas utlåtande?

– Vi har fått svar från flera banker, men det är inte någon vad vi känner till som på eget initiativ kontaktar drabbade som tidigare fått avslag och gör en ny prövning. Däremot poängterar alla som hört av sig att de följer HD:s dom och ARN:s riktlinjer, säger Christina Celsing som är kommunikatör på Konsumentverket.

Ökar kraftigt

Bedrägerierna mot äldre fortsätter att öka dramatiskt. 2019 anmäldes 6 684 anmälda bedrägerier genom så kallad social manipulation, dit bankbedrägerierna räknas.

2022 var antalet 21 791, rapporterar TV4 Nyheterna. Det totala antalet anmälda bedrägeribrott mot äldre var 20 015 stycken år 2019 och 36 149 under 2022.

Så kan du få pengar tillbaka

Senioren har tidigare rapporterat om hur man ska agera för att försöka få tillbaka pengar från sin bank. På sin hemsida har Konsumentverket lagt upp mallar som kan användas.

Det går att kräva pengarna tillbaka.

– Vi har förbättrat dem lite och de kommer snart att finnas så de går att fylla i digitalt, eller få dem utskrivna på papper, säger Christina Celsing, kommunikatör på Konsumentverket.

Du hittar mallarna här.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-05-22
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas