Banker uppmanas betala till lurade kunder
Foto: Getty Images
Nyheter | Ny princip

Banker uppmanas betala till lurade kunder

Konsumenter som lämnat ut koder från sina bankdosor eller liknande till bedragare har nu vunnit stora framgångar i Allmänna reklamationsnämnden ARN. I åtta av nio fall ska bankerna återbetala till de drabbade.

Jan Arleij
Publicerad 2022-11-10

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, kom på onsdagen (9/11) med nya rekommendationer för banker vars kunder har blivit lurade av bedragare.

Bakgrunden till ARN:s nya rekommendationer är den dom som Högsta domstolen, HD, meddelade i somras.

Det målet handlade om en konsument som 2018 blev lurad att lämna ut sina bankuppgifter via telefon och som förlorade en stor summa pengar.

HDs bedömning var att konsumenten hade agerat ”grovt oaktsamt men inte särskilt klandervärt”. Konsumenten behövde därför inte svara för mer än 12 000 kronor av de transaktioner som genomförts.

Gränsdragning

Nu har ARN landat i principen att det är banken som ska bevisa att det är konsumentens agerande som har varit särskilt klandervärt eller grovt oaktsamt.

– Det som har varit svårt är hur gränsdragningen mellan de olika graderna av oaktsamhet ska göras, alltså vad som är grovt oaktsamt och särskilt klandervärt, det framgår inte direkt av lagen, säger Marcus Isgren, ARN:s chef i ett pressmeddelande. Därför var det välkommet att Högsta domstolen uttalade sig om det i sin dom i juni.

Marcus Isgren, ordförande och chef för ARN. Foto: Gabriel Liljevall

En annan myndighet, Konsumentombudsmannen (KO) håller med om detta. Domen är viktig och vägledande, eftersom följden har blivit att ARN nu ändrar sin praxis.

I tidigare, liknande ARN-ärenden har konsumentens agerande nästan undantagslöst bedömts som särskilt klandervärt och konsumenten har själv fått bära hela förlusten, konstaterar KO.

– Utan HD:s vägledande dom hade förhållandet varit det motsatta, vågar jag påstå, säger Cecilia Tisell, Konsumentombudsman och generaldirektör för Konsumentverket i en kommentar.

Cecilia Tisell, generaldirektör och konsumentombudsman. Foto: Øyvind Lund

– Domen är av mycket stor betydelse för människor som har drabbats av bankbedrägerier. Det gläder mig att ARN nu rekommenderar bankerna att ersätta sina drabbade kunder.

Bankerna sa nej

Men ARN var inte enhälligt i sitt beslut. Representanterna från bankbranschen anmälde sig skiljaktiga i samtliga ärenden.

– Jag förutsätter nu att bankerna följer ARNs rekommendationer liksom att de på eget initiativ omprövar tidigare fall där de låtit konsumenterna bära hela förlusten, säger Cecilia Tisell.

Så tänker ARN

ARN har i samtliga fall bedömt att konsumenterna har uppvisat ”betydande vårdslöshet” genom att lämna ut koder till bedragarna. Men bara i ett fall anser ARN att banken har bevisat att konsumenten med avsikt lämnat ut koder till en obehörig person samtidigt som konsumenten hade anledning att misstänka att det fanns stor risk för obehöriga uttag. Endast i detta fall fick konsumenten alltså stå för hela förlusten. I övriga fall fick bankerna stå för allt utom 12 000 kronor.

Källa: ARN, Allmänna reklamationsnämnden

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-11-10
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas