Starka protester mot strypt stöd till konsumenter
Foto: Getty Images
Nyheter | Budgeten

Starka protester mot strypt stöd till konsumenter

Regeringen skrotar anslagen till organisationer som arbetar för att främja konsumenters intressen, något som väcker upprördhet i stora delar av civilsamhället.

Jan Arleij
Publicerad 2023-10-04

Konsumentverket är den myndighet som fördelar regeringens anslag till organisationer som främjar konsumenters intressen. I år fick 22 organisationer dela på drygt 14 miljoner kronor i verksamhetsanslag.

2024 ska det anslaget mer än halveras – till 7 miljoner. För att sedan strypas helt 2026.

– Regeringens budget är ett dråpslag i det viktiga arbete som konsumentrörelsen gör. Och det i väldigt tuffa tider för konsumenterna, säger Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter.

Nedskärningarna kommer få tuffa konsekvenser för civilsamhällets aktörer på konsumentområdet, menar han.

Jan Bertoft. Foto: Linus Meyer

– Det är ett svek mot konsumenterna. När konsumenterna drabbas av tuffa ekonomiska tider, utbredda bedrägerier mot framför allt äldre, och samtidigt befinner sig i en omställning till ett hållbart samhälle behövs ett aktivt civilsamhälle och en stark, demokratisk konsumentröst som stöttar, mobiliserar och balanserar de lobbyintressen som vill försämra, säger Jan Bertoft.

”Måste tänka om

Konsumentrörelsen arbetar med att förhindra tvister genom att driva på för bättre lagstiftning och genom informations- och mobiliseringsarbete, konstaterar SPF Seniorerna i en debattartikel i Altinget.

– Regeringen måste tänka om och inse att en stark konsumentkraft är ett måste för en väl fungerande marknad, skriver SPF Seniorerna tillsammans med en lång rad organisationer.

Europeisk protest

Också den europeiska konsumentrörelsen BEUC protesterar. I ett öppet brev till konsumentminister Erik Slottner (KD) uppmanar man regeringen att inte dra tillbaka det statliga stödet till konsumentorganisationer.

– Sverige har ett gott rykte för sin ansvarsfulla konsumentpolitik. Och den är viktigare än någonsin, skriver direktören Monique Goyens i brevet.

Vad har hänt?

I vårändringsbudgeten i mars gick regeringen ut med en miljon i extra stöd till aktörer i civilsamhället som främjar konsumenterna.

I en debattartikel i Expressen i mars motiverade finansminister Svantesson och konsumentminister Slottner beslutet så här:

”Inflationens påverkan på hushållens ekonomi illustrerar tydligt behovet av åtgärder riktade till konsumenter, inte minst till den som har små ekonomiska marginaler. Inför vårändringsbudgeten för 2023 avser regeringen därför att lägga fram flera förslag som syftar till att stötta svenska konsumenter under denna svåra tid.

Regeringen vill öka stödet till aktörer i civilsamhället som på olika sätt främjar konsumenters intressen. Att stödja ideella krafter är en viktig åtgärd eftersom dessa redan har etablerade nätverk och ofta utgör naturliga mötesplatser för människor i behov av hjälp.”

Inlägget väckte hopp inom konsumentrörelsen som förutsatte att regeringen även i budgeten för 2024 skulle stärka stödet till de aktörer inom civilsamhället som stödjer just konsumenterna.

I stället vänder alltså regeringen helt om och stryper anslaget helt, konstaterar Jan Bertoft i ett pressmeddelande.

– För konsumenterna har absolut ingenting positivt hänt sedan i våras. Inflationen fortsätter driva upp kostnader för mat, kläder och boende och mycket annat. Någon ljusning syns inte än på länge. Så hur regeringen plötsligt tycker att insatser som främjar konsumenters intressen inte behövs alls är fullständigt obegripligt.

SPF Seniorerna ställer samma fråga i debattartikeln i Altinget (se ovan):

”Vad är det som har hänt detta senaste halvår som motiverar en så radikal omläggning? Att ett behov av ökat stöd plötsligt omvandlas till inget behov alls?”

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-10-04

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas