KO: Dags sätta stopp för telefonförsäljning av krediter
Foto: Getty Images
Nyheter | Många drabbas

KO: Dags sätta stopp för telefonförsäljning av krediter

Det finns så stora och allvarliga brister med telefonförsäljning av krediter att ett förbud bör införas. Det menar Konsumentombudsmannen Cecilia Tisell.

Jan Arleij
Publicerad 2023-12-05

I ett remissvar till utredningen ”Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning” markerar Konsumentverket mot denna typ av marknadsföring.

Till skillnad från utredningen anser KO att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på konsumentkreditmarknaden och därför bör förbjudas.

Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs”, skriver Cecilia Tisell.

Svartlistade

”Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande. Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal. I många fall lämnas inte de förklaringar som konsumenten behöver för att kunna fatta ett genomtänkt beslut.”

Cecilia Tisell.

Hon pekar även på att det framgår av flera anmälningar till Konsumentverket att konsumenter upplever telefonförsäljning av krediter som påträngande, att företagen inte accepterar ett nej och att de återkommande kontaktar konsumenter som bett om att inte bli kontaktade på nytt.

Av anmälningarna framgår det vidare att det förekommer kreditförmedlare som, trots att konsumenten tydligt tackat nej, tar fram en kreditupplysning på konsumenten.

PPM-produkter

Cecilia Tisell menar att förbudet mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter, som infördes 2018, gjorde att de tidigare problemen vid marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett upphörde.

Det talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Jan Arleij
Publicerad 2023-12-05

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas