Vreden växer mot kontantlöst samhälle
SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström talade klarspråk om kontanterna. Foto: Jan Arleij
Nyheter | Enad front

Vreden växer mot kontantlöst samhälle

Ett sylvasst seminarium med starkt engagemang och kraftfulla argument mot avvecklingen av kontanter som betalningsmedel – men ingen på plats varken från ansvarigt politiskt håll eller bankerna.

Jan Arleij
Publicerad 2023-07-01

Så kan man beskriva fredagens Almedalsseminarium ”Kontanterna och socialt utanförskap”, arrangerat av Kontantupproret.

Utgångspunkten är det faktum att när kontanterna minskar i samhället så hamnar hundratusentals människor utanför, alltmer berövade ett viktigt verktyg för att kunna sköta sin vardag.

Det handlar enligt arrangörerna om äldre, personer med funktionsnedsättning, socialt utsatta personer, hotade eller förföljda.

Ansvariga uteblev

Men hur dessa människor ska klara sig om det bara finns digitala betalverktyg fick inget svar av de som utför samhällsförändringen – bankerna – eller av ansvariga politiker som låter det ske.

Panelen var genuint upprörd och skoningslös i sin kritik. SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström förde äldres talan och pekade på den otrygghet som följer av svårigheter att hantera kort när funktioner som syn successivt försämras med stigande ålder.

Bryr sig inte

– Ett annat gissel gäller hemtjänsten där äldre tvingas lämna ifrån sig kort och kod, trots att detta egentligen förbjuds enligt avtalet med den som tillhandhåller kort. Politiker och banker känner förstås till detta, men bryr sig helt enkelt inte.

– Det är uppenbart att politiken över huvud taget har kapitulerat gentemot bankerna i kontantfrågan.

Lars Ohly, förbundssekreterare för Verdandi, Moa Petersén, docent och ansvarig för ett forskningsprojekt om kontanter vid Lunds universitet beskrev från olika utgångspunkter hur socialt utsatta personer alltmer marginaliseras av ett samhälle som inte tillåter kontanter.

Caroline Szyber, vice ordförande i Småföretagarnas Riksförbund, luftade en stor frustration bland många affärsidkare som mer eller mindre tvingas av bankerna att mönstra ut kontanterna.

En miljon människor

Stefan Johansson, marknadschef för Loomis Sverige och Annelie Nässén, vd för Forex vittnade också om en orimlig och ohållbar utveckling i Sverige, som beskrevs som ett extremt land när det kommer till hanteringen av kontanter och likgiltighet inför den valfrihet som enligt lag ska finnas, men som sakta men säkert plånas ut.

– Tio procent står utanför det digitala samhället. Det är en miljon människor som politiken faktiskt skiter i, sa Stefan Johansson.

– Är det verkligen värdigt landet Sverige 2023? Nej, det är det inte, det tycker ingen. Inte politikerna heller, men ändå gör de ingenting.

Tappat fotfästet

Den enda politiker som vågat sig upp i panelen var Centerpartiets riksdagsledamot Helena Wilhelmsson.

– Vi politiker har tappat fotfästet i den här utvecklingen, jag tillstår det. Men det finns en möjlighet att ta tillbaka initiativet.

Helena Wilhelmsson syftade på den hårt kritiserade utredning som Anna Kinberg Batra lämnade över till regeringen i våras. Remissvaren är nu en viktig möjlighet att säga ifrån från många olika håll, också de politiska partierna i riksdagen kan ta initiativ.

– När regeringen sedan kommer till riksdagen med en proposition eller olika särpropositioner kan alla vi i riksdagen som är kritiska samla oss till debatter och kräva svar på frågor. Det kan visa sig vara betydelsefullt, sa Helena Wilhelmsson.

Björn Eriksson.

Kontantupprorets ordförande Björn Eriksson befann sig för dagen i publiken. Han vädjade till panel och publik:

– Tvinga för Guds skull ut bankerna och politikerna på scenen. Deras strategi har hela tiden varit och är att undvika debatt och låta utvecklingen fortgå i tysthet.

Skapa folkrörelse

Politikerna lever i en skyddad värld, ansåg panelens deltagare samstämmigt. De måste göras medvetna om hur livet utan kontanter är för den stora del av befolkningen som drabbas. De tycks också vara i behov av att få veta hur problemen faktiskt kan lösas.

Lars Ohly skrädde inte orden:

– Var fan är regeringen idag? Här borde finansmarknadsministern Niklas Wykman finnas och svara! Anna Kinberg Batra borde självklart också vara här och höra att hennes förslag inte duger! Men de väljer att inte komma. Vi måste skapa en mycket starkare folkrörelse mot bankerna och politikernas flathet.

Vill ta upp striden för kontanterna ställning.

Helena Wilhelmsson sa till Senioren efter seminariet att hon tror att det finns starka krafter inom alla riksdagspartier som vill göra något åt den utfasning av kontanterna som pågår.

– Vi har i riksdagen ett samarbete över partigränserna i den här frågan. Jag hoppas och tror att det nu finns ett fönster som öppnar sig under det kommande året när regeringen bereder frågan. Jag kommer att arbeta hårt för att vi ska få tillbaka ett reellt politiskt inflytande över den här frågan.

Seminariet ägde rum i ett nästan fullsatt tält intill havet. Vädret slog om och skickade in kraftfulla vindar i den allt hetare atmosfären. Kanske bevittnade alla närvarande ett omslag också i hur debatten om kontanterna kommer att låta i fortsättningen.

Kontantfrågan är inte längre bara en fråga om betalningsmedel och valfrihet. Det är också en fråga om hur demokratin fungerar. Ytterligare ett uttryck för det var seminariet i Almedalen som kan komma att göra avtryck under lång tid framöver.

Eftersnack i Almedalen. Peter Sikström, Björn Eriksson och Helena Wilhelmsson.
Jan Arleij
Publicerad 2023-07-01

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas