Seniorernas sysselsättning ökar mest
Foto Colourbox
Nyheter | Undersökning

Seniorernas sysselsättning ökar mest

Seniorernas sysselsättning ökar mest av alla åldersgrupper. Det visar en ny rapport från SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2016-03-02

SPF Seniorernas rapport om äldres bidrag på arbetsmarknaden blir offentlig idag.

Huvudresultatet är att seniorernas sysselsättningsgrad har ökat kraftigt från knappt 10 procent 2005 till drygt 16 procent 2015, vilket alltså är en större ökning än för alla andra åldersgrupper.

Bilden av 65-plussare som mer tärande än närande får sig en rejäl knäck av undersökningen.

Större än bilindustrin

Seniorernas bidrag till BNP ökar och är nu större än bilindustrin, står det att läsa i rapporten.
• Åldersgruppen 65-74 år svarade 2015 för 2,7 procent av det totala antalet arbetstimmar.
• BNP uppgick 2015 till cirka 4 155 miljarder kronor och seniorernas bidrag var således cirka 111 miljarder kronor.

– Räknat på detta sätt har bidraget till BNP från de seniorer som jobbar mer än fördubblats under perioden 2005-2015 från 47 till 111 miljarder kronor i fasta priser. Det är ett betydligt större bidrag till BNP än från till exempel trävaru-, massa- och pappersindustrin eller bilindustrin, där branschernas BNP-bidrag 2015 uppgick till 73 respektive 80 miljarder kronor, skriver SPF Seniorerna i rapporten.

Fler skulle vilja jobba

Trots den starka ökningen av äldres bidrag till antalet arbetade timmar finns det många seniorer som skulle vilja jobba men inte gör det, skriver SPF Seniorerna i rapporten:

– Lägger man ihop arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande (de som inte sökt jobb men som skulle vilja ha ett) så uppgår antalet till 22 000 seniorer år 2015. Det är nästan lika många av dessa som finns i åldersgruppen 70-74 år, som i gruppen 65-69 år.

Undersökningen bygger bland annat på SCB:s statistikdatabas, Arbetskraftsundersökningarna och egna beräkningar.

Vill ta bort löneskatten

SPF Seniorerna driver bland annat kraven att åldersgränsen i lagen om anställningsskydd bör höjas från 67 till 69 år, alternativt ta bort åldersgränsen helt och hållet.

Likaså vill man att regeringen tar bort höjningen av den särskilda löneskatten för personer över 65 år.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Ur rapporten

• Trots finanskrisen har antalet sysselsatta seniorer ökat med mer än 100 000 sedan 2005. År 2015 var 179 000 seniorer i åldern 65-74 år sysselsatta.

• Seniorernas sysselsättningsgrad har ökat kraftigt från knappt 10 procent 2005 till drygt 16 procent 2015. Sysselsättningsgraden för seniorer har ökat mer än för alla andra åldersgrupper under perioden 2005-2015.

• Seniorerna jobbar i genomsnitt 25 timmar per vecka. År 2015 var det 22 000 seniorer som hade velat jobba men inte gjorde det eller som skulle vilja jobba mer än de gjorde.

• Andelen företagare bland seniorerna som jobbar är hela 42 procent. Seniorerna arbetar i större utsträckning än övriga sysselsatta som konsulter eller i jord- och skogsbruk.

Källa: SPF Seniorerna

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-03-02

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas