Sluta se ner på dig själv!
Nyheter | TV
Lars Nilsson i tv-intervju om ålderism. Från filmen av Anne Möller.

Sluta se ner på dig själv!

Personer i medelåldern är mer negativa till äldre än barn och ungdomar. Det menar Lars Nilsson, sakkunnig på SPF, som talar om ålderism i Almedalen. Kan du inte åka dit så se vår filmade intervju här!

Publicerad 2012-06-13

 

Foto: Anne Möller

Barn och ungdomar ser i regel inte ner på äldre. Däremot är personer i medelåldern mer negativa mot äldre. Lars Nilsson, som leder SPFs ålderismprogram, tror att det beror på att de försöker hålla sin egen ålderdom ifrån sig.
– Äldre har i sin tur lärt sig under sin levnad att det är någonting negativt med att vara gammal. De gamla tar med sig den attityden och ser ner på sig själva.

Vad betyder ordet ålderism?
– Professor Lars Andersson har myntat ordet men det kommer ursprungligen från USA. Ålderism är samma sak som negativa attityder och diskriminering på grund av ålder.

På vilket sätt diskrimineras äldre?
– På många olika sätt. Vissa används väldigt subtilt som att man ratar äldre i olika sammanhang. Annat är konkret: Socialförsäkringen upphör när man blir 65, A-kassan upphör, sjukkassan försvinner, man har inte längre rätt till personlig assistent.

Men nu ska vi ju jobba längre om man får tro bland annat Fredrik Reinfeldt…
– Ja, kanske till och med till 75 år. Är det många äldre som jobbar vidare så måste ju lagarna ändras. Vi vet att 30-40 procent vill arbeta efter 67.

Görs tillräckligt mycket för att motverka sjukdom hos äldre?
– Jag tycker att vi ska ha äldrevårdscentraler på samma sätt som vi har barnavårdscentraler. På barnavårdscentraler ägnar man sig åt prevention av sjukdomar hos i princip friska barn.
– Jag skulle vilja se äldrevårdscentraler på kommunal nivå – men det vet jag inte om SPF tycker. Där skulle man kalla in alla som fyllt 70 år och gå igenom läkemedel, göra PSA-test för män med mera. Det finns massor av bra prevention som gör att man håller sig frisk.
Hur länge ska man få stanna kvar på sin arbetsplats?
– Jag tycker att i princip alla ska få jobba så länge som man vill. Men också välja att gå i pension när man inte orkar längre.

Men är det rätt att äldre stannar i arbetslivet när ungdomsarbetslösheten är så stor?
– Jag tror inte att de unga tar över äldres arbetsuppgifter. Vi har inte en fix mängd jobb.
– Och unga och gamla arbetar på olika sätt. Gamla litar på sin erfarenhet, unga på sin snabbhet och uppfattningsförmåga. De gör inte samma saker!

Många tror att generationsväxlingen löser sig när det blir brist på arbetskraft i till exempel vården …
– Det är knepigt. Vi kan inte ha vård utan vårdare. Man kan inte rationalisera vården som man kan inom industrin. Men kanske kan man byta karriär. En betongarbetare kanske kan ge sig in i vården – vad vet jag? Men man måste ha rätt folk också…

Äldre människor betraktas ofta som tärande – vårdtunga, osjälvständiga och beroende av anhörigas stöd. Men du har siffror som säger annat?
– Inom SPFs ålderismprogram har vi flera arbetsgrupper, bland annat en som arbetar med begreppen tärande och närande. Vården av äldre beräknas kosta 90 miljarder om året. Samtidigt betalar pensionärerna 100 miljarder i skatt! Det blir tio miljarder över…
– Pensionärerna gör också en massa saker som att passa barn och sköta anhöriga som inte räknas.

Vad innebär SPFs ålderismprogram i praktiken?
– Vi ska plocka sönder det krångliga begreppet ålderism i åtta olika arbetsgrupper och formulera ett handlingsmönster som kan skapa förändring. Och vi ska mäta den förändringen genom enkäter nu och följa upp dem om tre år.
– En arbetsgrupp ska hjälpa äldre att starta nya företag. Vi kan inte ändra på lagar men vi kan kringgå dem genom att personer startar eget och säljer sina timmar mot faktura.
– En annan arbetsgrupp arbetar med att certifiera äldreboenden.

Det finns också positiv åldersdiskriminering som rabatter på SJ, billigare teaterbiljetter och inträde på museer. Ska de finnas kvar?
– Just nu tittar vi bara på negativa faktorer. Vi har ingen arbetsgrupp som vill ta bort några fördelar. Och 40 procent av de äldre har bara garantipension så de behöver nog rabatterna.

Till slut: Kan du ge några tips på hur man ska sluta se ner på sig själv?
– Man ska släppa på den negativa synen att bli gammal. Jag ser inte ner på mig själv! Jag har ett motto: Att dö ung vid hög ålder!

Text och intervju: Gunilla Lindahl
gunilla.lindahl@veteranen.se

Fotnot: Intervjun filmades av Anne Möller under mässan Seniorliv i världsklass i februari 2012.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas