Snart förslag om höjd pensionsålder
Foto: Diego Cerva / Colourbox
Nyheter | Så stor blir höjningen

Snart förslag om höjd pensionsålder

Sverige får beslut om höjd pensionsålder före 2018 års val. Det säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

Publicerad 2015-10-20

Annika Strandhäll är ordförande i Pensionsgruppen som består av regeringspartierna och allianspartierna. Så snart Pensionsgruppen är överens kommer förslag att läggas på riksdagen bord:

* Lägsta ålder för att ta ut allmän pension är idag 61 år. Den gränsen höjs till 62 eller 63 år.
* Rätten att med stöd av Lagen om anställningsskydd (Las) stanna kvar i anställning gäller idag till 67 år. Här höjs gränsen till 68 eller 69 år.

– Vi har sedan sommaren en tidsplan för en högre pensionsålder. När den här dialogen är avslutad kommer vi se vilka delar vi går vidare med och min ambition är att det ska ske saker under den här mandatperioden, säger Annika Strandhäll till Svenska Dagbladet.

I dagsläget vill de borgerliga partierna se en höjning till 63 respektive 69 år medan Socialdemokraterna vill ha 62 respektive 68.

Åldersgränser i trygghetssystemen och arbetsmiljöfrågor återstår att komma överens om.

Ett spelkort handlar om att höjda pensionsåldrar måste kombineras med att riksdagen tar fram en plan för hur psykiskt eller fysiskt tunga arbetsmiljöer ska reformeras så att fler orkar jobba upp till de nya åldersgränserna.

Ett sätt att komma överens skulle kunna vara att införa ett mer flexibelt utträde ur arbetslivet.

TCOs ordförande Eva Nordmark säger i en kommentar till DN att är rimligt att diskutera en höjd pensionsålder men att det ställer stora krav på politikerna.

– För att det ska fungera krävs offensiva satsningar på arbetsmiljöarbetet för att få ner de stressrelaterade sjukdomarna. Om man löser det och hittar en flexibel modell som utgår från individens behov och förutsättningar är en höjning möjlig.

Återstår att se om Pensionsgruppen går till riksdagen med ett sammanhållet förslag som inkluderar arbetsmiljöperspektivet och kopplingar till socialförsäkringssystemet eller om man börjar med att bara höja pensionsåldrarna.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Förslag från 2013

Den statliga Pensionsåldersutredningen föreslog för drygt två år sedan att stegvis höja åldersgränserna. Lägsta ålder för uttag av allmän pension ville man höja från 61 till 63 år, och gränsen för hur länge man behålla sin anställning från 67 till 69 år. Därefter föreslog utredningen ytterligare höjningar i takt med stigande medellivslängd.

De svenska pensionerna i relation till slutlön sjunker i rask takt. De som går i pension idag har lägre pension är de som gick i pension för tio år sedan.

Medellivslängden i Sverige ökar med ungefär ett år per decennium.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas