SKL jublar: Socialstyrelsens föreskrifter i papperskorgen
Nyheter | Obstruerat
Foto: Colourbox

SKL jublar: Socialstyrelsens föreskrifter i papperskorgen

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter för bemanning på särskilda boenden blir inte av. Det är följden av regeringens beslut att istället ändra i socialtjänstförordningen.

Jan Arleij
Publicerad 2016-02-11

Att föreskrifterna hamnar i papperskorgen innebär också att regleringen om biståndsbedömning av omsorgsinsatser på särskilda boenden inte genomförs, konstaterar SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

– Genom det här beslutet förtydligar vi äldreomsorgens ansvar för att de boende får det stöd och hjälp de behöver, säger äldreminister Åsa Regnér (S).

Framtiden utvisar

Om SKLs tolkning av regeringens skärpta förordning är densamma som Åsa Regnérs får framtiden utvisa.

Att Socialstyrelsens föreskrifter nu läggs i papperskorgen välkomnas i starka ordalag av SKL:

– Att utgå från människors behov kommer att gynna äldre på särskilda boenden bättre än stelbenta och generella regler om exakt antal personal oavsett behov, säger SKLs ordförande Lena Micko (S) i en kommentar.

Åsa Regnér å sin sida betonar att skälet till att hon avslår Socialstyrelsens begäran om regeringens medgivande till föreskrifter är att frågan om tillgång till personal dygnet runt är så viktig att den ska regleras i förordningen och inte i en föreskrift.

Behov avgör om personal ska finnas

Lena Micko betonar kopplingen mellan det skärpta begreppet ”utan dröjsmål” med ”att uppmärksamma” om en äldre behöver hjälp. Det betyder inte att det alltid måste finnas personal på boendet, enligt SKL:

– Kommunernas ansvar är att se till att det finns tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Den enskildes förutsättningar samt behov av stöd och hjälp avgör och finns det behov av på boendet närvarande personal ska sådan finnas, säger Lena Micko.

Två års utvecklingsarbete

Nu väntar ett två år långt arbete med att förbättra kvalitet och arbetssätt.

Därefter kommer landets kommuner att ”rekommenderas att anta rekommendationer”.

SKL ska tillsammans med kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna ta fram nya arbetssätt och rekommendationer för kvalitet i särskilda boenden. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kommer också att bjudas in att delta.

– SKL:s styrelse kommer därefter att rekommendera alla kommuner att anta rekommendationer om arbetssätt och kvalitet, säger Lena Micko.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Den nya bestämmelsen

Så här formuleras ändringen i Socialtjänstförordningen, som regeringen beslutade om idag:

”I en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska det, utifrån den enskildes aktuella behov, finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges det stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa.”

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-02-11
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas