SPF Kvarnen fick ministern på kroken
Foto: Jan Arleij
Nyheter | Vård

SPF Kvarnen fick ministern på kroken

Äldreminister Maria Larsson (KD) fick det hett om öronen när pensionärsorganisationerna bjöd in till rundabordssamtal i Järfälla på torsdagen.

Publicerad 2012-11-09

Det är en förväntansfull stämning i luften när SPF Kvarnen i Järfälla norr om Stockholm tillsammans med kollegorna PRO och RPG möter upp i Folkets hus i Kallhälls centrum.

UllaBritt Ström, SPF, tar vant och vänligt emot i Folkets hus-entrén. Tillsammans med kollegor från PRO och RPG hälsar hon på alla, från nyfikna pensionärer och medlemmar till kommunens ledande politiker och äldreministern med pressekreterare.

Några bänkar sig direkt i den stora lokalen med plats för 300 åhörare, andra passar på att köpa en billig kopp kaffe med hembakat. SPF Kvarnens förre ordförande Lennart Backman tar hand om det fina främmandet från Stockholm, och visar vägen till kaffet.

UllaBritt Ström ser nöjd ut över att allt ser ut att klaffa.

– Det är väldigt roligt att det här kan bli av, säger hon i en kort paus i inflödet av åhörare och deltagare.

– Mycket handlar det om att samarbetet mellan våra pensionärsorganisationer går så bra och att vi har sånt bra driv i det kommunala pensionärsrådet. Här finns verkligen en dialog med politikerna.

Favoritämne

Äldreministern ser också ut att trivas med sammanhanget.

– Idag ska jag få tala om värdegrunden, och det är kanske det roligaste och viktigaste jag vet, säger Maria Larsson till Veteranen innan hon kliver in till de väntande åhörarna.

– Mycket är bra i svensk äldreomsorg. Sju av tio äldre och anhöriga säger att de är nöjda. Det ser vi i våra brukarenkäter, inleder ministern som sedan säger sig sakna balans i allmänhetens bild av äldreomsorgen.

– Jag vill inte bagatellisera de problem som finns men media lyfter nästan enbart upp det negativa.

Andliga behov

Med det sagt medger sedan äldreministern att ”mycket kan bli bättre”, och att den svenska sociala ingenjörskonsten har trängt undan viktiga existentiella och andliga behov.

– Vi måste fråga oss varför äldreomsorgen har ett så oförtjänt dåligt rykte. Kanske har fokus legat för mycket på organisation och medicinska behov.

– Människan är ju en helhet och äldreomsorgens roll måste vara just att stödja hela människan, säger Maria Larsson och får applåder från det fullsatta auditoriet.

”Stora saker händer”

Maria Larsson poängterar det hon sällan missar att säga varje gång hon står inför en publik av seniorer: Utgångspunkten för regeringens reformer – inte minst den lagfästa värdegrunden – är att skifta syn på de äldre: från kollektivistisk till individuell.

– Jag fick kritik i början för att det här med lagstiftad värdegrund bara skulle bli en skrivbordsprodukt, men jag ser i stället att det händer stora saker i äldreomsorgen. Av allt vi gör är värdegrunden det viktigaste som hänt i svensk äldreomsorg på decennier, säger Maria Larsson med en omisskännlig passion i stämman.

– Det är ett sätt att tänka nytt – i varje kommun, på varje äldreboende och hos varenda leverantör – alla medarbetare runt den äldre ska ha det här i ryggmärgen: man har som äldre rätt att känna välbefinnande.

– Kanske spelar en lagparagraf ingen roll, säger kritikerna. Jag påstår motsaten.

Värdegrunden ett lagkrav

Det finns alltså inget utrymme att strunta i eller slarva med att försöka arbeta efter den lagstadgade värdegrunden, betonar äldreministern och en särskild sorts bestämdhet strålar ut från talarstolen.

– Absolut inget utrymme. Socialstyrelsen ska också tillsyna att den genomförs och efterföljs, markerar Maria Larsson.

400 miljoner

På värdegrunden kan kommunerna sedan bygga en frivillig värdighetsgaranti, något som exempelvis Järfälla kommun i dagarna har fattat beslut om att införa.

Enligt regeringen arbetar ytterligare 244 kommuner med att ta fram värdighetsgarantier. För att öka takten satsar Maria Larsson under mandatperioden 400 miljoner i stimulansmedel till kommuner som försöker.

Frågor och svar

Maria Larsson får ännu en varm applåd. Men under frågestunden lägger sedan pensionärerna i publiken inga fingrar emellan.

Rakt, engagerat, kritiskt kastar de ljus på äldreomsorgens många utmaningar:

– Var finns det folk som vill jobba i äldreomsorgen med nuvarande löner?

– Vilken plats ska det civila samhället få i arbetet med att upprätthålla äldres värdighet och självbestämmande?

– Hur ska den geriatriska kompetens återställas och säkras i äldrevården?

– Hur kan vinster i välfärden tillåtas rinna ut i skatteparadis i stället för att återinvesteras i vården och omsorgen om de äldre?

– När ska meddelarfriheten införas i både privat och offentlig välfärdsproduktion?

Tar gärna debatt

Maria Larsson svarar med lidelse och engagemang. Hon passar inte på någon fråga, och försvarar särskilt vinsternas roll i välfärden. Men inte utan begränsningar.

– Regeringen arbetar med att stoppa räntesnurror som för vinster utomlands. Detta kommer att stoppas!

– När det gäller stora vinster i stora bolag, så tror jag att en del av ansvaret för detta faktiskt är att kommunerna har för dåliga kunskaper om hur man upphandlar.  LOU, lagen om offentlig upphandling, har inte varit lyckad.

– Meddelarfriheten är viktig. Här arbetar justitiedepartementet aktivt med frågan. Jag vet inte när det kommer ett förslag, men det ligger i närtid.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas