Nyheter

Järfälla kommun inför värdighetsgaranti

Björn Falkeblad, ordförande socialnämnden, berättade under äldreminister Maria Larssons besök på torsdagen att Järfälla kommun inför en värdighetsgaranti den 15 november.

Publicerad 2012-11-09

– Pensionärsorganisationerna har via det kommunala pensionärsrådet KPR varit mycket delaktiga i arbetet med att ta fram värdighetsgarantin. Nu ska vi genomföra den också med målet att alla äldre ska få leva värdigt och känna välbefinnande.

Björn Falkeblad exemplifierade:

– Vi har skrivit in i garantin att alla ska ha rätt till privatliv och kroppslig integritet, man ska möjlighet att upprätthålla sitt självbestämmande, vården och omsorgen ska vara individanpassade och bemötandet från personalen alltid vara gott.

Eniga partier

Oppositionsrådet Claes Thunblad (S) gav fullt stöd åt satsningen på värdighetsgarantin.

– Vi är jättepositiva till detta, det är helt rätt grund eftersom den sätter fokus på var och en, på alla äldre. Det handlar om ren och skär medmänsklighet.

– Men vi måste fokusera på hur det hela ska bli verklighet. Med tanke på kommunens ekonomi och demografins utmaningar så måste vi se läget som det är. Vi har en mycket tuff ekonomisk utmaning framför oss.

Påverkar all politik

Värdighetsgarantin tvingar kommunpolitikerna att tänka igenom konsekvenserna av kommunens hela politik, menar Thunblad.

– Kan vi ha en biståndsbedömning som ger stöd och omsorg i hemmet, men som bortser från att den äldres bil samtidigt plogas in av snöröjningen.

Frågetecken återstår

I den efterföljande diskussionen reste pensionärsorganisationerna frågetecken för hur kommunen både ska förverkliga de sammanlagt 26 olika garantierna i Järfälla kommuns värdighetsgaranti – och samtidigt klara socialnämndens sparbeting?

En annan fråga är om Järfälla tänker lyda äldreministerns råd att erbjuda de äldre som inte får vad garantin säger ett ekonomiskt skadestånd.

På denna punkt passade politikerna ur båda lägren.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas