Nyheter

SPF kräver bättre system för god man och förvaltare

Bristerna när det gäller god man och förvaltare är alldeles för stora. Lagen behöver ändras. Regeringen bör agera, anser SPF.

Publicerad 2013-03-01

Förbundsstyrelsen beslutade på onsdagen att skriva till justitieminister Beatrice Ask (M) och till riksdagens civilutskott.

God man, förvaltare och överförmyndarnämnd fungerar långt ifrån tillfredsställande, menar SPF, vilket är mycket allvarligt eftersom institutionerna syftar till att tillvarata personer med särskilt skyddsbehov, exempelvis svårt sjuka äldre.

Stora brister
Hela organisationen behöver en översyn, hävdar förbundet, och pekar på en rad omständigheter:
•    Den uppenbara risken för jäv. Överförmyndaren i en kommun ska kontrollera godemännen och förvaltarna vars funktion är statlig. Ändå är det kommunen som utses överförmyndaren.
•    Okunskapen. Det krävs ingen särskild kompetens för att bli överförmyndare – varken när det gäller kunskap om ”äldres situation i åldrandet” eller hur det rent administrativa arbetet som exempelvis registrering eller upplägg av akter ska skötas.
•    Dubbelrollen. Överförmyndaren har inflytande över vem som utses som godemän och förvaltare – men ska samtidigt vara den som kontrollerar dem.

Modernisering krävs
SPF hänvisar också till Riksrevisonen som är kritisk till hur länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndarna fungerar.

– Allmänt kan man säga att lagstiftningen på det här området är gammalmodig. Antalet äldre med svåra sjukdomar och antalet äldre med tillgångar ökar, vilket gör det än mer akut med en översyn och en modernisering, säger SPFs ordförande Karl Erik Olsson.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

God man

En god man eller förvaltare kan utses för en person som inte klarar att bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom, eller som inte kan ta hand om sig själv.
Den gode mannen måste ha den enskildes samtycke för att handla på dennes vägnar.
En förvaltare däremot kan ofta fatta beslut på egen hand om till exempel den enskildes ekonomi.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas