Nyheter | Vård & omsorg | Saknar statistik

Ingen vet hur många förvaltare som finns i Sverige

Länsstyrelsen vet inte varken hur många äldre som har förvaltare och gode män, eller hur många förvaltare som finns i Sverige.

Publicerad 2012-12-14

Länsstyrelsen hinner inte med. Kunskap saknas om hur många förvaltare det finns i Sverige. En del gissar 20 000, andra säger 40 000. Inte heller vet man hur många personer som är satta under förvaltare.

Sedan 1 juli ska sju länsstyrelser granska överförmyndarna i landets 290 kommuner. En gång om året ska en inspektion ske.
– Det är svårt för att inte säga omöjligt att hinna, säger länsassessor Lotta Reimers på länsstyrelsen i Stockholm. Hon konstaterar att mängden ärenden hos överförmyndarna ökar.
Rådmannen Katarina Persson vid Malmö tingsrätt utreder hur förutsättningarna för gode män och förvaltare ska förbättras, eftersom det idag blir allt svårare att få enskilda att åta sig uppdraget.
– För att kunna följa utvecklingen av överförmyndarnas verksamhet och underlätta länsstyrelsernas tillsyn är det viktigt att det finns tillgång till statistik.
Här kommer vi att ta ställning till olika tänkbara åtgärder, säger Katarina Persson.

Uppdraget skulle vara klart 31 december i år, men regeringen väntas förlänga det till våren.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Gode män

En god man eller förvaltare kan utses för en person som inte klarar att bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom, eller som inte kan ta hand om sig själv.
Den gode mannen måste ha den enskildes samtycke för att handla på dennes vägnar.
En förvaltare däremot kan ofta fatta beslut på egen hand om till exempel den enskildes ekonomi.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas