Nyheter

Vill ändra lagen för att skydda dementa

Publicerad 2011-09-22

”I dag finns inget stöd i lagen för att se till att demenssjuka med allvarlig kognitiv störning får rätt vård när de inte längre är förmögna att fatta egna beslut.
Det innebär att dessa personer inte ens har lagskydd i situationer när deras sjukdom medför att de riskerar både sin egen och andras hälsa. Personalen har inget stöd för att utföra åtgärder som är nödvändiga för den demenssjuke och anhöriga står utan möjlighet att överklaga vårdmetoder som de anser vara integritetskränkande eller skadliga,” skriver debattörerna i en artikel i Aftonbladet.

En tydlig lagstiftning ökar säkerheten och minskar behovet av tvång, menar man.

Enligt debattartikeln har frågan om en lagändring diskuterats sedan 80-talet. Och det ligger redan ett färdigt lagförslag hos Socialdepartementet. Men partierna har inte kunnat enas, och därför har det inte blivit någon ny lag.

En dement person står dock inte helt utan hjälp och lämnas inte åt att fatta stora beslut eller skriva avtal. Om man inte är i stånd att bevaka sina rättigheter, kan sjukvårdens se till att man får en god man.

God man kan vara en närstående som barn eller make, eller en utomstående, beroende på situationen.

Som god man ska man enkelt sagt sköta om den dementas ekonomi, bevaka hans eller hennes rättigheter och se till att han eller hon har det bra.

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

De har undertecknat debattartikeln:
Joakim Larsson
Äldreborgarråd (M) i Stockholms stad

Mirja Räihä Järvinen
Gruppledare (S) äldrenämnden i Stockholms stad

Wilhelmina Hoffman
Föreståndare Svenskt demens- ­centrum
samt verksamhetschef Stiftelsen Silviahemmet

Martin Annetorp
Ordförande i Svensk Geriatrisk  Förening (SGF)

Laura Fratiglioni
Professor Aging Research Center

Sven Erik Wånell
Direktör Stockholms Läns Äldrecentrum

Åke Fagerberg
Ordförande i Anhörigas Riksförbund

Krister Westerlund
Ordförande Alzheimerföreningen i Sverige

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas