Nyheter

SPF kräver ny regel för tjänstepension

Om vi måste jobba längre för att pensionerna ska räcka måste vi också kunna tjäna in till tjändstepensioner efter 65 års ålder. Det kräver SPF i ett utspel.

Publicerad 2012-10-04

SPF uppmanar arbetsmarknadens parter att agera snabbt när det gäller hur reglerna för tjänstepensionsavtalen ser ut.

– Tjänstepensionerna utgör ett viktigt komplement till den allmänna pensionen och
kommer att bli en allt viktigare del i pensionärernas totala ekonomi. Det är därför
av största vikt att tjänstepensionsavtalen på bästa sätt tillgodoser pensionärernas
intressen, skriver SPF i ett öppet brev, ställt till de största arbetsgivar- och löntagarorganisationerna på arbetsmarknaden och undertecknat av SPFs ordförande Karl Erik Olsson.

Måste jobba längre
Idag har en person rätt, enligt lagen om anställningsskydd, att kvarstå i anställning till 67 år. Med hänsyn till den ökande medellivslängden kommer det för många personer att vara nödvändigt att fortsätta sitt förvärvsarbete för att uppnå en skälig levnadsnivå
som pensionär, konstaterar SPF i brevet.

– Enligt dagens tjänstepensionsavtal upphör intjänandet till tjänstepension vid 65 års ålder. I vissa fall är det dock möjligt att, efter förhandling mellan arbetsgivare och anställd, träffa överenskommelse om fortsatt premieinbetalning.

Hela anställningen
– Det är högst önskvärt att en person ska kunna påverka och tjäna in till sin
tjänstepension även efter 65 år och att detta sker automatiskt så länge personen kvarstår i sin anställning.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

De har fått brevet

Arbetsgivarverket

Sveriges Kommuner och Landsting

Arbetsgivarförbundet Pacta

Svenskt Näringsliv

SACO

SEKO

Offentliganställdas Förhandlingsråd

Kommunal

LO

PTK

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas