SPF och PRO anmäler landsting för diskriminering
Nyheter
Foto Colourbox

SPF och PRO anmäler landsting för diskriminering

Västerbottens landsting lägger ner dagrehabiliteringen för 65+ men behåller den för yngre personer. Nu har landstinget anmälts för åldersdiskriminering.

Publicerad 2014-01-28

Landstinget i Västerbotten måste spara. Därför vill man stänga den geriatriska dagrehabiliteringen i Umeå, trots att just den teambaserade metod som enheten arbetar med har visat sig mycket effektiv för äldre, multisjuka patienter.

– Det är okunskap som ligger bakom beslutet, jag kan inte tro att det är något annat, säger Gösta Bucht, talesperson för SPF, professor emeritus i geriatrik. Tillsammans med PROs ombudsman för äldrevård Sten Boström har han lämnat in en anmälan mot landstinget för åldersdiskriminering. Totalt representerar de båda förbunden omkring 700 000 seniorer.

– De äldre kommer i andra hand, man tror att de kan vänta. Men ju äldre någon är desto tidigare ska man ingripa. Ju skörare man är desto farligare kan väntan bli.

Han tycker att beslutet att lägga ner specialistrehabiliteringen går stick i stäv med att samhället efterlyser mer geriatrisk kompetens samtidigt som antalet äldre bara blir fler och fler.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, behandlar i första hand ärenden där en enskild person anser sig vara utsatt för diskriminering, men Gösta Bucht anser att man också måste kunna anmäla fall där en hel grupp systematiskt diskrimineras.

– Vi har en känsla av att besparingar många gånger drabbar de äldre mer än yngre. Och det har att göra med fördomar.

– Att vi gjorde den här anmälan tillsammans, det är också  för att pröva hur en hel grupp kan ställa sig bakom en anmälan till DO. Det finns väldigt lite om äldre över huvud taget på DOs sida och vi vill att de tar upp den här typen av principiell fråga, så att vi får ett prejudikat på hur sådana här systemfel ska hanteras, säger Gösta Bucht.

– Jag tycker inte att det handlar om diskriminering, jag har själv väldigt svårt att se den kopplingen, säger Karin Lundström (S). Hon är landstingsråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Västerbotten.

Varför har man valt att göra besparingar just i gruppen äldre?

– Vi har ju en omstrukturering hela tiden, så det är absolut inte bara gruppen äldre som drabbas.

Hur ställer sig Landstinget till DO-anmälan?

– Vi hade inte förväntat oss det, men nu får vi hantera det och då får vi ju också möjlighet att förklara oss och få saken prövad.

Äldre ska inte behöva gå utan rehabilitering, hävdar hon. I stället för den geriatriska specialistenhet som läggs ner kommer 65+ att erbjudas hemrehabilitering eller hänvisas till primärvården.

Finns det någon möjlighet att ni ändrar beslutet?

– Nej, inte som jag ser det nu. Vi måste ju ändå kunna tro på att det här kommer att fungera. Så här gör man på många andra ställen och det fungerar ju också bra

Gösta Bucht ser inte primärvården och hemrehabiliteringen som fullgoda alternativ.

– Det är så svårt att få de här olika instanserna att prioritera på rätt sätt. Teambaserad geriatrisk rehabilitering, det är det enda som hjälper multisjuka äldre, säger han.

 

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas