Landsting granskas efter nedlagd rehabilitering
Nyheter | Granskas
Foto Colourbox

Landsting granskas efter nedlagd rehabilitering

När Västerbottens landsting lade ner dagrehabiliteringen för 65+ ammälde SPF och PRO dem till DO. Nu visar det sig att nedläggningen saknade politiskt beslut.

Publicerad 2014-08-21

– Det är okunskap som ligger bakom beslutet, jag kan inte tro att det är något annat, sade Gösta Bucht, talesperson för SPF och professor emeritus i geriatrik när landstinget i Västerbotten beslutade sig för att lägg ner dagrehabiliteringen. Tillsammans med PROs ombudsman för äldrevård Sten Boström lämnade han in en gruppanmälan mot landstinget för åldersdiskriminering. Eftersom anmälan inte lämnades av en drabbad enskild person valde dock DO att inte gå vidare.

Gösta Bucht menade att beslutet att lägga ner specialistrehabiliteringen gick stick i stäv med att samhället efterlyser mer geriatrisk kompetens samtidigt som antalet äldre bara blir fler och fler.

– De äldre kommer i andra hand, man tror att de kan vänta. Men ju äldre någon är desto tidigare ska man ingripa. Ju skörare man är desto farligare kan väntan bli,

Nu avslöjar Västerbottens-Kuriren att det kritiserade beslutet att lägga ner dagrehabiliteringen inte var politiskt förankrat och att landstingets revisorer granskar beslutsgången.

Bland annat har hälso- och sjukvårdsnämnden inte dokumenterat riskanalyser inför beslutet.

Vid tiden för nedläggningen menade Karin Lundström (S), landstingsråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Västerbotten att seniorer skulle erbjudas hemrehabilitering eller hänvisas till primärvården i stället för den geriatriska specialistenhet som lades ner. Hon säger till Västerbottens-Kuriren att det var rätt att låta tjänstemän fatta beslutet om nedläggningen.

Enligt Gösta Bucht är inte primärvård och hemrehabilitering fullgoda alternativ.

– Det är så svårt att få de här olika instanserna att prioritera på rätt sätt. Teambaserad geriatrisk rehabilitering, det är det enda som hjälper multisjuka äldre.

Även Yngve Gustafsson, professor i geriatrik och Årets senior, har kritiserat nedläggningen.

– Vi har en befolkning som blir allt fler äldre. Det allvarliga är att på den verksamhet som borde utvecklas och utvidgats skärs det ner i stället, säger han till Västerbottens-Kuriren.

– De borde göra precis tvärt om. Nämligen satsa på äldre människor och deras rehabliitering. Annars kommer vi att få väldigt svårt att klara både sjukvården och äldreomsorgen i framtiden.

Hela Västerbottens-Kurirens artikel ”Nedläggningen saknade politiskt beslut” hittar du här: (Plustjänst)

 

 

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas