Nyheter | Äldreboende

SPF Seniorerna får stöd – ”lagen måste ändras”

Äldreborgarrådet vill skriva om lagen. Biståndsbedömningen har blivit för hård. Det är dags att höja ambitionsnivån för äldreomsorgen, säger Clara Lindblom (V) till Senioren.

Jan Arleij
Publicerad 2017-05-23

Clara Lindblom, VKerstin Häggblom i Seniorens reportage från nr 4 är långt ifrån ensam om att inte få boende. Hundratals äldre är i hennes situation. För hård biståndsbedömning och en tandlös lagstiftning är viktiga förklaringar.

Ansvariga politiker i Stockholms stad säger att det finns tillräckligt med platser i särskilt boende för våra äldre.

Samtidigt redovisar media fall efter fall, människoöde efter människoöde, som Kerstin Häggbloms.

Två verklighetsbilder som inte hänger ihop.

För hård bedömning

Förklaringen tycks vara att biståndsbedömningen är för hård.

Färska siffror i Stockholms stads egen rapport ”Tryggt boende inom äldreomsorgen Nr 6, 2016” visar att av 3 905 personer som ansökte om vård- och omsorgsboende under 2015 fick 646 personer avslag.

En månad kvar att leva

Forskning från stiftelsen Äldrecentrum visar att den genomsnittliga tid man har kvar att leva när man väl har beviljats plats på vård- och omsorgsboende sjunker drastiskt.
Studien bygger på fakta från Kungsholmens omsorgsboenden. Resultaten visar att var femte person som flyttar in på ett äldreboende avlider redan inom en månad.

Dölj faktaruta

Äldreroteln vid staden har tagit fram färska siffror för januari 2017 till Senioren på hur många platser som faktiskt står lediga för inflyttning i stadens vård- och omsorgsboenden.

Det visar sig att i boenden med kommunalt huvudmannaskap fanns 115 lediga platser medan de privata utförarna anmälde redovisade 44 lediga platser. Alltså totalt 159 lediga platser – samtidigt som hundratals äldre med stora behov får avslag.

Politikernas ansvar

Ansvaret för detta ligger på politikerna.

Clara Lindblom (V) är äldreborgarråd i Stockholm.

– Det finns tillräckligt med platser på särskilda boenden i Stockholms stad idag. Det vi måste se till är att biståndshandläggarna får tydligare riktlinjer för sitt arbete.

Clara Lindblom säger att staden har skjutit till 52 miljoner kronor extra för biståndsbedömningen och att man håller på att ta fram nya riktlinjer för biståndshandläggare ”eftersom vi har fått signaler om att de fortfarande har uppfattats som otydliga”.

Nya riktlinjer

De nya riktlinjerna kommer i höst, lovar Clara Lindblom. Det finns också en handlingsplan för att förbättra biståndshandläggarnas arbetssituation som bland annat innehåller en bättre introduktion för nyanställda handläggare.

Tusentals platser försvinner

Sedan 1994 har det försvunnit närmare 40 000 platser i särskilt boende för äldre i landet.

Bara under 2000-talet har kommunerna låtit 32 000 platser försvinna.

122 kommuner att de har ett underskott på platser i särskilt boende. Det är 45 kommuner fler än i 2014 års bostadsmarknadsenkät.

Dölj faktaruta

– Vi har gett forskningsstiftelsen Äldrecentrum i uppdrag att granska avslagen så att vi ska kunna upptäcka om det görs systematiska fel i stadsdelarna som vi måste åtgärda.
Äldreborgarrådet kan inte kommentera enskilda fall, men kan lagen utantill:

– Alla som har behov av den hälso- och sjukvård som finns på vård- och omsorgsboenden och servicehus har rätt att få en plats och det är inte förhandlingsbart.

Håller med SPF Seniorerna

Många anser, inte minst SPF Seniorerna, att Socialtjänstlagen bör skrivas om så att äldre tillförsäkras ”goda” levnadsvillkor, inte bara ”skäliga”. Skulle det göra så att fler äldre får särskilt boende enklare och tidigare jämfört med idag?

– Jag håller helt med SPF Seniorerna i den här frågan. Vi måste som samhälle bestämma oss för hur vi tycker att äldre ska ha det. Det är socialtjänstlagen som styr och det är den biståndshandläggarna måste förhålla sig till.

– Jag tror verkligen att det är dags att höja ambitionsnivån. De flesta håller nog med om att äldre inte bara ska ha skäliga levnadsvillkor utan goda.

Så många platser finns

Totalt har Stockholms stad 5 345 platser i vård- och omsorgsboenden. Dessa fördelas på 50 egna och 40 privata vård- och omsorgsboenden. Därutöver upphandlar staden 36 vård- och omsorgsboenden som är belägna inom Stockholms län.
Chansen att plats på ett äldreboende varierar stort mellan stadsdelarna.
En granskning från Stockholms stads revisorer visar att 92 procent av de som ville flytta till ett servicehus fick avslag i Hägersten-Liljeholmen. I Spånga-Tensta fick bara 21 procent nej.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2017-05-23
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas