SPF Seniorerna kräver att hans förslag stoppas
Nyheter | Bostäder

SPF Seniorerna kräver att hans förslag stoppas

Tuffare amorteringskrav på bolån skulle slå oacceptabelt hårt mot många äldre. Det anser SPF Seniorerna som vill stoppa kravet.

Jan Arleij
Publicerad 2017-11-13

Under ett sammanträde med Finansinspektionens styrelse och generaldirektör Erik Thedéen fattades beslut om nya amorteringskrav på nya bolån.

Enligt myndighetens tidigare förslag ska de nya reglerna (se faktaruta) träda i kraft 1 mars 2018.

Inlåsning

I ett öppet brev till Finansinspektionen, och bostadsminister Peter Eriksson (MP), har SPF Seniorerna argumenterat för att myndigheten inte skulle gå vidare med förslaget, vilket myndigheten nu alltså har beslutat att göra.

Förslaget

Förslaget innebär att alla nya bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst, det vill säga inkomst före skatt, ska amortera en procentenhet mer av bolånet per år än vad de skulle behövt göra i dag.

Detta gäller utöver redan befintliga amorteringsregler.

De skärpta amorteringskraven innebär att de mest sårbara hushållen, det vill säga de som har stora skulder både i förhållande till sina inkomster och till bostadens värde, kommer att amortera minst 3 procent av bolånet per år.

Källa: Finansinspektionen

Dölj faktaruta

– Om förslaget blir verklighet kommer fler seniorer att bli fångar i en otillgänglig bostad, skriver förbundsordförande Eva Eriksson och förbundets sakkunnige Fredrik von Platen i brevet.

I strykklass

I brevet hänvisas till egna beräkningar som visar att 90 procent av seniorerna i storstäder – särskilt ensamstående kvinnor – inte kommer att kunna flytta till en bostad bättre anpassad för äldre.

– Eftersom det är inkomsten som ska bestämma hur mycket som ska amorteras, kommer pensionärer i strykklass då pensionärers inkomst bara är 50-60 procent av vad man hade för några år sedan som förvärvsarbetande.

Andra kostnader

För redan hårt ansatta pensionärer skulle det därmed bli än svårare att skaffa sig en ny tillgänglig bostad, säger Eva Eriksson och Fredrik von Platen i det öppna brevet.

– Bostadssocialt är Finansinspektionens förslag förödande för oss äldre. Cirka 65 procent av nyblivna pensionärer äger en bostad, sedan 20-25 år, som så gott som alltid brister i tillgängligheten när man blir äldre.

– Med hårdare amorteringskrav kommer många fler seniorer att bli ”inlåsta” i en olämplig bostad, vilket medför större behov av hemtjänst, äldreomsorg och vård – och ökade kostnader för det allmänna.

Analys saknas

SPF Seniorerna påpekar också att tunga remissinstanser och experter har varnat för att införa ytterligare amorteringsregler.

Fredrik von Platen.
Eva Eriksson.

 

Förbundet hade velat se en utvärdering av de amorteringsskärpningar som redan införts innan nya föreslogs.

– Finansinspektionen har inte heller konsekvensbelyst sina senaste förslag.

Har sagt nej

”Vi anser att motiveringen till utformningen av förslaget och konsekvensanalyser tyvärr har begränsats till makroekonomiska resonemang.”
Det skriver SPF Seniorerna i ett tidigare remissvar där förbundet säger nej till Finansinspektionens förslag till höjt amorteringskrav.

Mäklarsamfundet, Bankföreningen, LO, Sveriges Byggindustrier och Villaägarna hör till de remissinstanser som också sagt nej. Oppositionspartierna i riksdagen har också ifrågasatt såväl lämpligheten i förslaget som att gå vidare med det i rådande marknadsläge.

Dölj faktaruta

Även om Finansinspektionen beslutat sig för att gå vidare med förslaget så är det regeringen som ytterst avgör hur det verkligen blir. Ordförande i inspektionen är Sven-Erik Österberg, tidigare finansmarknadsminister (S) och nyutnämnd landshövding i Stockholm.

 

Jan Arleij
Publicerad 2017-11-13

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas