SPF Seniorerna: Så kan bromsen stoppas
Nyheter | Förslag
Foto: Petra D / Colourbox

SPF Seniorerna: Så kan bromsen stoppas

Låt den del av pensionsavgifterna som nu överförs till statsbudgeten i form av skatt i stället stanna kvar i pensionssystemet. Det föreslår SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2016-08-17

Förslaget släpptes på tisdagskvällen i studien ”Skapa en pensionsbuffert och stärk pensionssystemet”.

På uppdrag av SPF Seniorerna har ekonomen Tomas Pousette gjort en analys av hur förstärkningen mera exakt skulle kunna gå till.

Avgifterna kvar

Förslaget bygger alltså på att alla pensionsavgifter används till att stärka pensionssystemet.

Idag överförs den del av avgiften som hamnar över ett intjänandetak på 8,07 inkomstbasbelopp eller cirka 40 000 kronor i månaden till staten.

Bråttom med åtgärd

Behovet av att göra pensionssystemet starkare är akut, anser SPF Seniorerna.

Beviset för att systemet är underfinansierat har landets pensionärer fått känna in på bara skinnet såväl 2010, 2011 som 2014 då bromsen sänkte inkomstpensionerna.

SPF Seniorerna beräknar att en person med 16 000 kronor i pension i månaden har tappat cirka 50 000 kronor på grund av bromsen sedan pensionssystemet infördes.

377 miljarder

Sedan 1999 har i genomsnitt 13 miljarder kronor per år förts över från pensionsavgifterna till statsbudgeten.

Under perioden 1999-2015 handlar det sammanlagt om 219 miljarder kronor.

Om pensionsavgifterna som överförts till statsbudgeten hade behållits i pensionssystemet och förvaltats av AP-fonderna skulle kapitalet i en sådan pensionsbuffert uppgå till 377 miljarder kronor år 2015.

Källa: Rapporten ”Skapa en pensionsbuffert och stärk pensionssystemet”.

Dölj faktaruta

Minskad risk

Om avgifterna i fortsättningen stannar i pensionssystemets fonder kommer systemet att bli mer robust och risken för att bromsen slår i på nytt skulle minska drastiskt, enligt SPF Seniorerna.

– Det här är ett sätt att behålla pensionspengarna i pensionssystemet som en buffert för att förhindra att det blir en ny balanseringsperiod från 2020, säger Christina Rogestam i en kommentar.

Dyrt för staten

Förslaget skulle kosta staten mellan 16 och 17 miljarder om året i uteblivna skatteintäkter.

Återstår därför att se vilket gehör SPF Seniorernas förslag kommer att få hos finansminister Magdalena Andersson (S) och i den parlamentariska Pensionsgruppen, som består av regeringspartierna S och MP respektive allianspartierna M, FP, C och KD.

Argumentera

– Nu ska vi försöka övertyga pensionsgruppen om att det här är ett bra förslag, säger Christina Rogestam.

Två av argumenten i rapporten är dels att med en pensionsbuffert skulle behovet av kompenserande skattesänkningar för pensionärer för att upphäva effekten av bromsen i framtiden att minska, dels bidrar ett stabilare pensionssystem till mindre statliga utgifter för garantipension och bostadstillägg.

AP-fonderna

Pengarna ska enligt SPF Seniorernas förslag förvaltas av AP-fonderna.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

”Avgifterna tillhör pensionärerna”

Den allmänna pensionen finansieras av avgifter, men alla pensionsavgifter går inte till pensionssystemet.

Pensionsavgifter som tas ut på inkomster över 8,07 inkomstbasbelopp går istället till statsbudgeten – de ger ingen pensionsrätt och är därför enligt SPF Seniorerna att betrakta som en skatt.

Förfarandet har tillkommit av fördelningspolitiska skäl, konstaterar SPF Seniorerna som anser att avgifter över taket inte ska tillfalla statsbudgeten: ”Pensionsavgifterna tillhör pensionärer och pensionssparare och bör därför istället gå till att förstärka pensionssystemet.”

Källa: Rapporten ”Skapa en pensionsbuffert och stärk pensionssystemet”.

 

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-08-17
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas