Nyheter

SPF slår tillbaka: Vi månar om våra barn och barnbarn

- Vi vill stärka pensionssystemet, inte bara för oss som är pensionärer i dag, utan även för våra barn och barnbarn då de går i pension. Det säger de fem pensionärsorganisationerna i ett gemensamt utspel.

Publicerad 2013-02-05

Under eftermiddagen överlämnade de fem sin redan hett omdiskuterade pensionsrapport till regeringen.

Samtidigt spelar man på Aftonbladets debattsida ut ett försvar mot kritiken att man skulle agera i enbart den äldre generationens intresse – alltså på bekostnad av sina egna barn och barnbarn.

Tesen är att alla vinner på ett pensionssystem som reformeras genom att man tar bort bromsen, den automatiska sänkningen av pensionerna, och slopar premiepensionen.

Hälften i okunskap
– Men bromsen påverkar inte bara dagens pensionärer. Även framtidens pensionärer berörs, dels om bromsen slår till alltför ofta, så att pensionsrätterna inte återfår sina rätta värden, dels om man pensionerar sig när bromsen är aktiverad. Båda fallen medför att pensionen blir lägre än vad den var tänkt att vara, skriver pensionärsledarna.

Faktum är att hälften av svenskarna mellan 18 och 65 år känner inte till att bromsen kan minska den framtida pensionen för dem som förvärvsarbetar i dag, fortsätter pensionärsledarna och hänvisar till en färsk Sifo-undersökning.

Dyrt för de unga
Medan den senaste veckans kritiker av pensionärsorganisationernas krav – bland dem socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) och Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund – hävdar att dagens äldre med sina krav skulle sko sig på morgondagens pensionärer – försöker pensionärsledarna tvärtom få med sig yngre generationer i kritiken av pensionssystemet.

– Vi vill stärka pensionssystemet genom att slopa premiepensionssystemet. Det är dyrt och dåligt för morgondagens pensionärer.

Generationskontrakt
De fem poängterar att det inte handlar om att ta pengar från individen och föra över till kollektivet.

– Avgifterna till premiepensionssparandet bör fortsättningsvis gå till inkomstpensionssystemet. Givetvis ska de enskilda tillgångarna som betalats in i premiepensionen bokföras på respektive pensionssparares konto.

– Vi månar om generationskontraktet med morgondagens pensionärer, våra barn och barnbarn.

Ger mer i framtiden
Premiepensionssystemet är bara en mindre del av den allmänna pensionen. Om inkomstpensionssystemet drabbas av en broms krävs orimligt hög avkastning från premiepensionen för den enskilde spararen för att kompensera för bromsen, konstaterar de fem.

– Genom att förstärka inkomstpensionen med premiepensionens medel stärks hela den allmänna pensionen och ger högre pensioner i framtiden som följd.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Undertecknarna

Karl Erik Olsson, SPF

Sten-Gunnar Hedin, RPG

Curt Persson, PRO

Jöran Rubensson, SPRF

Sam Sandberg, SKPF

Här kan du läsa hela debattinlägget.

Här finns rapporten att läsa i sin helhet.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas