Ställer krav på bemanning i avtal
Foto: Börge Sandnes, Pressmaster, Showcase / Colourbox
Nyheter | Omsorg | Äldreomsorg

Ställer krav på bemanning i avtal

Linköpings kommun skriver för första gången in tydliga skall-krav i sina nya avtal med utförare av äldreomsorg. (Uppdaterad)

Jan Arleij
Publicerad 2016-10-18

Bland annat ställer man krav på lägsta bemanning. Det blir fasta bemanningstal för sjuksköterska, verksamhetschef och omvårdnadspersonal inklusive samordnare.

– Vår ambition är att öka kvaliteten inom äldreomsorgen. När vi nu tecknar nya avtal tar vi tillfället i akt att ställa högre kvalitetskrav. Det leder till att vår uppföljning kan bli bättre och tydligare, säger äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson (S) till Upphandling24.se.

Satsar på maten

Maten ska lagas i vårdbostaden. De boende ska få inflytande över matsedeln, som ska anpassas både efter individuella behov och efter säsong, årstider och helgdagar.

Nämnden menar att det är viktigt att personalen tar en aktiv roll för att främja en god måltidssituation och därför ställs krav på att maten ska serveras på ett tilltalande sätt och portionsförpackningar ska inte användas till lunch och middag, skriver Upphandling24.

– Matprofil är ytterligare ett sätt att öka kvaliteten inom äldreomsorgen. Mat är viktigt och får nu ännu större betydelse. Boende och personal kan involveras i matlagningen och aktiviteter kan skapas kring maten, säger Mikael Sanfridson.

Rätt till heltid

Politikerna använder också sin avtalsmakt för att, som man hoppas, trygga en långsiktig personalförsörjning och göra yrket mer attraktivt”.

Kravet blir här att de anställda ska få önskad sysselsättningsgrad med rätt till heltid inom ett år.

Följer upp

Äldrenämnden passar också på att vässa uppföljningen av de nya avtal som ingås.

Redan sex veckor efter avtalsstart ska omsorgskontoret genomföra den första uppföljningen.

Varför väljer ni att gå fram med tydligare skall-krav i avtalen?
– Vi från Koalition för Linköping är tydliga med att kvaliteten inom äldreomsorgen ska höjas i Linköping. Vi har nöjda äldre, men siktar på att bli ännu bättre. Ett led i detta arbete är att stärka våra upphandlingar och ha fler skall-krav i avtalen. Det höjer kvaliteten i äldreomsorgen och underlättar vår uppföljning för att säkerställa god äldreomsorg till våra äldre runt om i kommunen. Ett viktigt skäl är att förenkla uppföljningen och inte fastna i otydliga detaljer, säger Mikael Sanfridson till Senioren.se.

Är det första gången ni gör det?
– Ja på det här sättet. Vi har tidigare omkring 2008 och 2009 haft fastpris-avtal där personalbemanningen var utslagsgivande, men vi är nu inne i ett arbete där vi strategiskt förändrar och höjer villkoren i anbudsunderlagen.

Har ni hämtat inspiration från andra kommuner, eller anser ni er vara ”pionjärer”?
– Många kommuner har olika krav på bemanning. Vi inför nu vår egen variant utifrån ett Linköpingsperspektiv. I Linköping behöver vi höja lägsta nivån, öka grundbemanningen och tydligare koppla bemanningen till den äldres behov. Den äldre ska kunna vara med och påverka sin vardag i högre utsträckning.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Privata utförare

Linköpings kommun har haft privata utförare sedan mitten av 90-talet.

Vid senaste sammanträdet tog äldrenämnden beslutet att Attendo Sverige ska driva vårdboendet Valla park och att Norlandia Care ska driva vårdboendet Gottfridsbergs gård från och med den 1 april nästa år.

Gottfridsbergs gård har nio platser på gruppboende för personer med demenssjukdom och 27 platser på sjukhem. Nuvarande utförare är Bräcke diakoni.

Valla park har 24 platser på sjukhem och 26 platser på gruppboende för personer med demenssjukdom. Nuvarande utförare är Attendo.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-10-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas