Stark SPF-ilska över stillastående pensioner
Nyheter
Foto Colourbox

Stark SPF-ilska över stillastående pensioner

SPF vredgas i allt hårdare ordalag över bromsen i pensionssystemet. Svenska politiker tvingar fram allt sämre pensioner - utan att ta politiskt ansvar, menar förbundet.

Publicerad 2013-05-23

I ett uttalande från förbundsstyrelsen som just avslutat ett två dagars sammanträde i Hässleholm slår man fast att inkomstpensionen är på väg att förvandlas till den gamla tidens svaga folkpension.

SPF passar på att rikta sin hårda kritik mot pensionssystemet nästan på dagen 100 år efter folkpensionens införande i Sverige.

– Efter 75 år är SPF tillbaka på ruta ett, skriver man i uttalandet och gör en kort historieskrivning:

När pensionen infördes 1913 sattes pensionsåldern till 67 år, trots att en nybliven pensionär då bara hade i genomsnitt fyra år kvar att leva.

Dessutom var pensionen låg och följde heller inte med kostnadsutvecklingen. 1939, när SPF bildades, gick pensionen helt enkelt inte att leva på.

– Detta var ett av de viktigaste skälen till att vår pensionärsorganisation kom till, skriver SPF-styrelsen.

Slipper ta ansvar

Nu, efter 75 år, är vi tillbaka på ruta ett, skriver SPF och pekar på en rad omständigheter som bidrar till att urholka pensionerna på ett dramatiskt och oacceptabelt sätt:

* Redan vid övergången från ATP-systemet till dagens system uppstod ett gap i inkomstutvecklingen. Det nya systemet gick in på en lägre nivå än det gamla.

* Detta doldes delvis genom att man införde den så kallade normen, alltså att pensionerna höjs med 17 procent för 65-åringar för att sedan sänkas med 1,6 procent per år under resten av livet.

* Bromsen beräknas slå till fyra gånger under perioden 2009-2015, vilket betyder att pensionsnivån ligger helt stilla under den perioden.

* Mellan 2001 och 2015 väntas lönerna öka med 54 procent, medan inkomstpensionen ökar med 20 procent.

– Detta har skett utan att någon politiker behövt ta något aktivt beslut, skriver SPF som kräver att politikerna ”snarast återskapar rättvisa i pensions- och skattesystemen!”.

Vill se fler äldre i politiken

Utspelet tar upp behovet av att äldre representeras bättre i politiken. Målet måste vara att kretsen av beslutsfattare efter valet nästa år proportionellt återspeglar andelen äldre.

– Det skulle tillföra politikerkåren erfarenhet och en större förmåga till överblick, skriver SPF.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas