Så vill SPF säkra pensionerna
Nyheter | Förslag
Foto Colourbox

Så vill SPF säkra pensionerna

SPFs högsta ledning, förbundsstyrelsen, har ställt sig bakom slutsatserna i Pensionsgruppens (SPFs) slutrapport. Det betyder fortsatt nej till broms och PPM-system och ja till förstärkt finansiering av pensionssystemet.

Publicerad 2013-05-24

Pensionsgruppens rapport behandlades av förbundsstyrelsen under det två dagar långa sammanträdet i Hässleholm 22-23 maj.

Slutrapporten ligger nära slutsatserna i den rapport som de fem pensionärsorganisationerna gemensamt la fram på regeringens bord i februari.

Kraven i SPFs rapport syftar till att pensionerna inte ska behöva sänkas. Det förutsätter att pensionssystemet tillförs mer pengar.

Fyra källor
Här hittar SPFs pensionsgrupp de nödvändiga resurserna:

1)      Premiepensionssystemet avskaffas. Istället går pengarna in i inkomstpensionssystemet. Värt 33 miljarder per år.

2)      Överföringarna under 1999-2001 av 258 miljarder från AP-fonderna till statsbudgeten omprövas. Pengarna ska betalas tillbaka till pensionssystemet, anser Pensionsgruppen.

3)      Pensionsavgifter på inkomster över intjänandetaket går idag till staten som ren skatt. De pengarna ska gå in i pensionssystemet i stället.

4)      Beräkningsunderlaget för pensionsavgifterna utökas. Det ska ske genom att pensionsgrundande inkomst beräknas på taxerad inkomst i stället för som idag på förvärvsinkomsten minskad med den allmänna pensionsavgiften på 7 procent.

Snårigt och tekniskt, kan tyckas. Men effekten av åtgärderna är lätt att beskriva, om man får tro gruppen. Pensionerna skulle helt enkelt inte behöva sänkas. Istället skulle systemet stå starkt.

Kräver politiskt ansvar
Om en extrem kris skulle hota pensionerna även med ovanstående åtgärder genomförda anser gruppen att politikerna måste ta ansvar och fatta beslut om en sänkning.

Det finns nämligen alltid ett alternativ. I en sådan situation kan man bestämma sig, i alla fall teoretiskt, för att höja avgifterna till pensionssystemet så att pensionerna ändå inte behöver sänkas.

Bedömningen bör göras i det aktuella läget, av politiskt ansvariga människor, och inte av ett automatiskt system utan föregående debatt.

”1,6-procentaren bort”
SPF vill dessutom att den så kallade normen försvinner. Normen innebär att en nybliven pensionär får en högre pension för att sedan betala tillbaka via ett årligt avdrag på 1,6 procent.

Även här är SPFs pensionsgrupp och de fem stora pensionärsorganisationerna eniga.

Ska löna sig att spara
Utöver dessa åtgärder vill SPF se ytterligare initiativ:

*  Tjänstepensionerna blir allt viktigare i pensionssystemet. Därför måste man kunna tjäna in till en sådan även efter 65 års ålder.
* Avdragsrätten för pensionssparande måste återställas till tidigare nivå och på sikt höjas.

Måste hålla ihop
Men för att det förslaget ska bli effektivt måste också skatten jämställas mellan löntagare och pensionärer.

– Det är viktigt att samhället håller ihop, skriver Pensionsgruppen i rapporten. Pensionärerna blir en allt större och viktigare grupp. Deras situation blir därmed mer betydelsefull för hela samhället.

– Med en ökad livslängd, ofta tre till fyra generationer parallellt aktiva, ökar betydelsen av samarbete mellan generationerna. Pensionärernas ekonomi måste utvecklas i takt med samhällsutvecklingen. Detta är av största intresse inte bara för dagens pensionärer utan även för morgondagens och för samhället som helhet.

Orättvis utveckling
Förbundsstyrelsens uppfattning om rapportens innehåll var enhällig och tydlig. Kraven är riktiga och nödvändiga.

Ett grundläggande argument är att regering och riksdag, när det nya pensionssystemet infördes, försäkrade att pension och lön skulle utvecklas likvärdigt.

I stället är utvecklingen, som rapporten pekar på, att lönerna under åren 2001-2015 kommer att ha ökat med 54 procent medan inkomst- och tilläggspensionerna kommer att ha ökat med 20 procent. Helt oacceptabelt, anser förbundsstyrelsen.

Val 2014
Förbundsstyrelsen kommer under hösten att ställning till hur rapporten ska presenteras för SPF-kongressen 2014 och hur den ska användas i valrörelsen.

Som veteranen.se tidigare har rapporterat har Allan Ekström, en av ledamöterna i gruppen, valt att reservera sig mot slutskrivningen i rapporten.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas