Starkt stöd för hårdare tag mot diskriminering
Nyheter | Valet 2018 | Åldersdiskriminering
Alice Bah Kuhnke toppar Miljöpartiets lista i valet till EU-parlamentet. Foto: Kristian Pohl

Starkt stöd för hårdare tag mot diskriminering

En rad förslag för att vässa diskrimineringslagen ligger sedan drygt ett år på regeringens bord. Oppositionen vill se handling, liksom SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2018-02-15

Frågan är om det kommer någon proposition ens före valet. Senioren har sökt kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP). Men svaret från hennes stab är kortfattat:
–I mitten av januari avser regeringen att i vanlig ordning överlämna propositionsförteckningen till riksdagen. Av den framgår vilka propositioner regeringen avser att lämna under kommande tidsperiod. (16 januari lämnades en sådan förteckning. Frågor om diskriminering saknas. / Reds anm.)

Lovat förändring

Varken ja eller nej alltså. Samtidigt har Alice Bah Kuhnke så sent som i slutet av förra året näst intill utlovat förändringar:
– Jag ser fram emot att kunna presentera vad vi går vidare med från utredningens förslag, sa hon under en interpellationsdebatt i december med Eva Lohman (M), född 1948 och en av riksdagens få 65-plussare.

Få fall till domstol

I december 2016 presenterades utredningen om hur samhället bättre ska kunna motverka diskriminering. Utredningen har flera förslag. Ett av dem skulle kunna råda bot på att extremt få fall tas upp i domstol och bara en handfull leder till tillsyn, trots att hundratals personer anmäler åldersdiskriminering – varje år. Chansen att få upprättelse är därmed i praktiken närmast obefintlig.

Diskrimineringsnämnd

Det här vill utredningen komma åt genom att skapa en diskrimineringsnämnd:

”Ett skäl till att det är svårt för dem som har diskriminerats att få upprättelse är att detta, om de berörda inte är överens, kräver domstolsprövning. Att processa i domstol är något som de flesta drar sig för, om inte annat för att det kan leda till att man måste betala höga rättegångskostnader. Vi föreslår att det ska inrättas en nämnd som ska tillhandahålla ett enkelt, billigt och snabbt förfarande för prövning av diskrimineringstvister.”

Lika rättigheter

– Vi kommer att genomföra flera förändringar som vi hoppas går igenom Sveriges riksdag, sa Alice Bah Kuhnke i riksdagsdebatten i december, utan att ange om någon av de utlovade åtgärderna kommer att gälla just åldersdiskriminering.
– Diskriminering hindrar människor från att fullt ut delta i samhället. Jag och regeringen vill se ett Sverige där alla människor har tillgång till lika rättigheter och möjligheter, sa hon också.

En förändring som skett under mandatperioden är att lagens krav om aktiva åtgärder mot diskriminering inom arbetslivet och på utbildningsområdet också ska omfatta diskrimineringsgrunden ålder.

Text Jan Arleij
Foto: Kristian Pohl

Det gör regeringen

Regeringen har lämnat förslag om att utvidga skyddet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Lagändringen träder i kraft den 1 maj 2018.
Vidare har regeringen föreslagit att Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska få utökat anslag med 10 miljoner och de lokala så kallade antidiskrimineringsbyråerna med 15 miljoner.

En utredning

Alliansregeringen tillkallade 2014 en särskild utredare för att lämna förslag till hur arbetet mot diskriminering kan effektiviseras.
Före detta justitierådet Anna-Karin Lundin förordnades att vara särskild utredare. Utredningen tog sig namnet Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering.

Dölj faktaruta

55 KRAV FRÅN SPF SENIORERNA

Om samhället kan beskrivas som en snårskog av fördomar mot äldre, behövs också en karta som beskriver vägar ut.
SPF Seniorerna fattade beslut om denna ”karta” på sin senaste kongress, i juni 2017 i Gävle: Program för seniorrespekt och seniorers likaberättigande.
Förutom en lista på 55 specifika krav finns också en bakgrund till förbundets mångåriga arbete mot ålderism och åldersdiskriminering.

Programmet kopplar ihop de konkreta kraven med vilka de ska framföras till. Exempelvis står att SPF Seniorerna kräver av de politiska partierna ”att valsedlarna till folkvalda församlingar speglar befolkningens ålderssammansättning”. Av kommuner, landsting och regioner står att SPF Seniorerna kräver beslut om reglementen för pensionärs- och seniorråd i fullmäktige.
Ett tredje krav – av sammanlagt tio under rubriken Demokrati, representation och inflytande – ska adresseras den lagstiftande makten – riksdagen: ”Gör det obligatoriskt för kommuner, landsting och regioner att inrätta pensionärsråd, samt att pensionärsråden ska konsulteras i tid inför beslut som kan ha betydelse för äldre invånare.”

Tre av kraven handlar om Diskrimineringsombudsmannen (DO).
SPF Seniorerna vill att de anmälningar om åldersdiskriminering som kommer till DO ska analyseras på djupet.
Förbundet vill också att regeringen instruerar DO att informera seniorer om deras rättigheter enligt diskrimineringslagen.
Dessutom bör lagen skärpas så att organisationer i diskrimineringsmål får möjlighet att föra talan för sina medlemmar.

Text Jan Arleij

Vill ni vässa lagen mot åldersdiskriminering?

Vill ditt parti vässa lagen mot åldersdiskriminering? Vi frågade oppositionspartierna*.

”DAGS ATT UTREDA”

Centerpartiet: 
–Den utvidgade lagen har ju funnits i fem år så det kan vara på sin plats att titta hur den har använts, och därefter se om den behöver skärpas. Vissa förmåner och socialförsäkringar följde exempelvis inte med vid den senaste skärpningen av lagen 2012. I och med att vi vill höja pensionsåldern finns all anledning att se över hur äldre ska ges möjlighet att naturligt arbeta kvar.

Solveig Zander, riksdagsledamot, ledamot socialförsäkringsutskottet

”LAGEN MÅSTE SKÄRPAS”

Liberalerna: 
– Vi anser att det ska göras en systematisk genomgång av alla anmälningar om åldersdiskriminering som kommer in till Diskrimineringsombudsmannen. Orsakerna bakom att människor känt sig diskriminerade måste åtgärdas. Årsrika människor är svagt representerade på många områden i samhället och vi måste skärpa åldersdiskrimineringslagen.

Barbro Westerholm, riksdagsledamot, ledamot socialutskottet

”BÖR UTVÄRDERAS”

Moderaterna:
– Jag tror att man måste arbeta med attityder på flera olika sätt. Politiken kan påverka genom lagstiftning. Vi anser att hela diskrimineringslagen bör utvärderas för att säkerställa att den haft avsedd effekt – det innefattar även åldersdiskriminering. Beroende på utfallet kan en skärpning vara aktuell. Att förbättra attityderna till erfaren arbetskraft är en viktig samhällsfråga.

Jessica Polfjärd, vice ordförande, arbetsmarknadsutskottet

”STARKARE LAG BRA”

Kristdemokraterna:
– Kristdemokraterna vill främja äldres deltagande i arbetslivet och på så vis motarbeta åldersdiskrimineringen. Diskriminering mot äldre i vården måste också motverkas. Vår befolkning blir äldre och attityder i samhället måste förändras så att resurser svarar mot de krav som rätteligen kan ställas från befolkningen. Vi ser därför gärna ytterligare förstärkningar av lagstiftningen.

Désirée Pethrus, ledamot arbetsmarknadsutskottet

ÖPPNAR FÖR SKÄRPNING

Vänsterpartiet:
– Framför allt på arbetsmarknaden fortgår åldersdiskrimineringen. Ett första steg kan vara att utreda hur den tar sig uttryck och hur lagstiftningen kan skärpas. Diskriminering är vanligare när en person i övrigt har en utsatt situation. Ett rimligare arbetsliv med starkare ställning för alla arbetstagare skulle därför vara det mest effektiva sättet att undvika åldersdiskriminering.

Ali Esbati, ledamot arbetsmarknadsutskottet

* Fotnot: Sverigedemokraterna har inte svarat.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-02-15
senioren-nr-1
Artikeln är hämtad ur Senioren nummer 1 / 2018. Missa inget innehåll - bli medlem i SPF Seniorerna och få Senioren kostnadsfritt eller starta en prenumeration på Senioren.
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas