Stigande dödstal – men många äldre ännu inte fullvaccinerade
Foto: Getty Images
Nyheter | smittspridningen

Stigande dödstal – men många äldre ännu inte fullvaccinerade

Andelen smittade med covid-19 för personer som har äldreomsorg har ökat med 374 (!) procent de fyra senaste veckorna. Antalet avlidna är också det högsta sedan början av mars i år.

Jan Hagberg
Publicerad 2022-12-30

Samtidigt är många med äldreomsorg ännu inte fullvaccinerade, vilket bekymrar socialminister Jakob Forssmed (KD) som har varit i kontakt med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som är ansvariga för vaccineringen. Det kan du läsa mer om här.

Nej, det är inga roliga siffror Folkhälsomyndigheten presenterar i sin senaste veckorapport.

– Vi ser en ökning i antal fall av covid-19 inom hemtjänst och på SÄBO. Vi bedömer samhällsspridningen som omfattande och det påverkar belastningen på vården och antalet avlidna. Det är för tidigt att säga när toppen i smittspridningen kommer att nås, säger Anders Lindblom, statsepidemiolog, till Folkhälsomyndighetens hemsida.

Från 952 till 3 557 smittade

Så här många har inte vårdats på sjukhus för covid-19 sedan januari i år. Enligt nya siffror från Socialstyrelsen är den siffran nu 2 179 patienter. Under den förra toppen i slutet av januari vårdades som mest 2 138 patienter med covid-19.

När det gäller antalet bekräftade avlidna med covid-19 ser det ut så här de senaste veckorna, enligt Folkhälsomyndighetens statistik:

Vecka 50: 218

Vecka 49: 161

Vecka 48: 114

Vecka 47: 91

Vecka 46: 87

Senaste gången det var så här höga dödstal var vecka 9, i början av mars med 265 bekräftat avlidna.

När det gäller smittspridningen bekräftades 1 954 nya fall på äldreboenden och 1 603 nya fall inom hemtjänsten vecka 51. Sammanlagt 3 557 fall. Vecka 47 var motsvarande siffror 517 och 435. Sammanlagt 952 fall.

En ökning med 374 procent när det gäller antalet smittade inom äldreomsorgen, med andra ord.

Majoriteten har äldreomsorg

Folkhälsomyndighetens siffror visar också att majoriteten av de avlidna har äldreomsorg. Av 161 fall vecka 49 hade 121 personer en insats enligt socialtjänstlagen, det vill säga hemtjänst eller boende på äldreboende.

72 procent på äldreboenden är fullvaccinerade och 58 procent inom hemtjänsten. Det är således många som inte fått sin femte dos trots den höga smittspridningen.

Senioren har varit kontakt med Folkhälsomyndigheten som svarat skriftligen.

”Det stämmer att det är regionerna som ansvarar för vaccinationsarbetet, och när det gäller vaccination av personer som bor på SÄBO eller har hemtjänst behöver regionerna samarbeta med huvudmännen för äldreomsorgen. Regeringen har uttryckt ett tydligt önskemål om en ökad vaccinationstäckning bland personer som har ökad risk för allvarlig covid-19, Folkhälsomyndigheten delar det önskemålet”

”Det viktigaste är ett aktuellt skydd”

Man skriver vidare:

”Men det viktigaste är att vaccination har skett nu under höst/vintersäsongen så att man har ett aktuellt skydd mot allvarlig covid-19. En del personer som av olika anledningar inte fick dos 4 tidigare kan ha fått dos 4 nu under hösten. Höstdos på SÄBO för äldre ca 80 % , i hemtjänst ca 66 %. (för ca en vecka sedan).

Med den årstidsvariation som man räknar med i spridningen av covid-19 så är det som sagt en dos nu under hösten snarare än ”nummer” på påfyllnadsdosen som är viktig, därför följer Folkhälsomyndigheten vaccinationstäckningen för höstdosen, dvs en dos erhållen någon gång efter 15 augusti”

På frågan om färre hade smittats och avlidit om vaccinationstäckningen varit högre inom äldreomsorgen kan inte Folkhälsomyndigheten ge något tydligt svar.

”Det är av värde för dessa grupper”

”Det stämmer att vaccinerna skyddar mot allvarlig sjukdom och död i covid-19, även om skyddet inte är hundraprocentigt. Men innan det går att svara tydligt på dina frågor behöver vi bland annat titta närmare på andelarna som avlider med respektive på grund av covid-19. I tider med omfattande smittspridning, som vi har nu, kommer ett ökande antal avlida med covid-19 även om den direkta dödsorsaken kan vara en annan.

Det är eftersläpning i dödsorsaksstatistiken, som Socialstyrelsen sammanställer. Att ha erhållit en påfyllnadsdos inför höst och vintersäsongen har vi bedömt är av värde för skydd av personer i dessa grupper, det är därför som Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination. Och som sagt delar vi regeringens önskemål om en ännu högre vaccinationstäckning bland personer som bor på SÄBO eller har hemtjänst”, skriver Folkhälsomyndigheten.

Jan Hagberg
Publicerad 2022-12-30

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas