Nyheter | Samhällsnytta

Stockholm: Mer till seniorer 2017

När Stockholms stad lägger fram sin budget på onsdag nästa vecka finns höjda bidrag till seniororganisationerna med som en post.

Jan Arleij
Publicerad 2016-10-05

claralindblom533x800-200x300Det blir andra året i rad som ersättningen till Stockholms pensionärsorganisationer höjs.

Satsningen kostar staden 300 000 kronor. Bidragen ligger i dag på cirka 11 miljoner kronor totalt.

60 per medlem

Det är paraplyorganisationerna för exempelvis SPF Seniorerna, PRO och RPG som samordnar och stödjer de lokala pensionärsföreningarna som får en höjd ersättning – från 50 kronor per medlem till 60 kronor per medlem för 2017.

Det är en höjning med 20 kronor sedan valet vilket också är den summa som flera av pensionärsorganisationerna har krävt.

Viktiga aktiviteter

Före år 2015 hade ersättningen inte höjts på över två mandatperioder.

– Pensionärsorganisationerna tar tillvara äldres intressen och betyder mycket för många äldre stockholmare genom sina aktiviteter, säger äldreborgarrådet Clara Lindblom (V) till Senioren.se

– Det är viktigt att vi ger pensionärsorganisationerna bra och stabila förutsättningar för sitt arbete och det är därför vi höjer ersättningen.

Vad förväntar ni er av pensionärsorganisationerna?

– Jag träffar dem kontinuerligt för att bolla frågor som gäller äldreomsorgen och det är väldigt viktigt att ha det utbytet för att kunna förbättra för äldre stockholmare, säger Clara Lindblom.

Höjer inte taxan

Stockholms stad har tidigare lovat att inte höja taket i hemtjänsttaxan, något som regeringen tillåter sedan 1 juli. Ligger löftet fast 2017?

– Ja, Stockholm höjer inte maxtaxan i hemtjänsten. Det är en prioritering från den rödgrönrosa majoritetens sida att inte lägga högre avgifter på stadens äldre.

Kan omfördela

Staten drar in pengarna till kommunerna i vilket fall som helst. Hur tar ni in de pengar som ni går miste om?

– Stadens budget är omfattande och det finns möjlighet att prioritera och omfördela och pengarna tas inte från en enskild post. Men majoriteten är helt enig om att en höjning av avgifterna inte är den vägen Stockholms stad ska gå.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Jan Arleij
Publicerad 2016-10-05
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas